DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Opcje zaawansowane
 
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PROJEKT EFS+

logotypy projektu

 

Informujemy, że w związku z osiągnięciem zaplanowanej liczby 80 Uczestników(-czek) Projektu w dniu 27.06.2024 r. rekrutacja do Projektu zostaje zamknięta - na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu Projektu.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które po tym terminie złożą Formularz rekrutacyjny zostaną umieszczone na liście rezerwowej i będą mogły przystąpić do Projektu w przypadku: rezygnacji którejkolwiek z osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie;  dostępności środków finansowych; dostępności czasu niezbędnego na udzielenie Uczestnikowi(-czce) co najmniej obligatoryjnych form wsparcia (zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu Projektu).

 

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał środki Unii Europejskiej na Projekt „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE II”.

 

Projekt realizujemy, aby pobudzić mobilność zawodową 80 mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska. Nasz cel to zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

 

Umożliwimy uzyskanie nowych lub wyższych kwalifikacji przez co najmniej 40 osób oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 32 osoby - w Polsce lub w krajach należących do sieci EURES.

 

Z Projektu mogą skorzystać osoby od 18 r.ż., które dodatkowo są: polskimi bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub migrantami powrotnymi, a także polscy pracodawcy, którzy uzupełnią swoje deficyty kadrowe i zatrudnią pracowników o wyższych kwalifikacjach.

 

W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

1. diagnoza potrzeb zawodowych i przygotowanie indywidualnego planu działania (IPD),

2. prezentacja usług EURES oraz szkolenie z zakresu funkcjonalności stron internetowych z ofertami pracy sieci EURES oraz ofertami pracy w Polsce,

3. pośrednictwo pracy,

4. rozmowy doradcze z doradcą zawodowym,

5. wsparcie psychologiczne,

6. warsztaty realizowane przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

7. pomoc w przygotowaniu CV,

8. tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych,

9. kursy kwalifikacyjne/kompetencyjne (szkolenia zawodowe, językowe, cyfrowe, „zielone”),

10. zwrot kosztów dojazdu w związku z udzielonym wsparciem,

11. dodatek relokacyjny (należny przy zatrudnieniu na min. 1 miesiąc),

12. poradnictwo dotyczące warunków życia i pracy w krajach UE, EOG i Szwajcarii.

 

Wsparcie dla pracodawców realizowane będzie poprzez: informowanie, doradztwo oraz pośrednictwo pracy.

 

Udział osób w wieku 18-29 lat poprzedzony będzie oceną umiejętności cyfrowych, a w razie potrzeby możliwe będzie uzupełnienie poziomu kompetencji cyfrowych.

 

Kontakt z Biurem Projektu.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Wartość Projektu: 1 200 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 840 000,00 zł

 

Harmonogram realizacji Projektu:

harmonogram realizacji projektu

 

Uczestnicy(-czki) Projektu mają możliwość pisemnego zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej poprzez formularz kontaktowy, podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

 

Podmioty uczestniczące w Projekcie mają możliwość zgłaszania do Instytucji Pośredniczącej za pomocą anonimowego formularza kontaktowego, informacji o możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji.

wprowadził: 
utworzono: 25-08-2023
ostatnia modyfikacja: 25-07-2024
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się