DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Opcje zaawansowane
 
Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Deklaracja dostępności

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Data publikacji strony internetowej: 2013-02-26 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • w filmach brak dostępności języka migowego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Część zdjęć i dokumentów zawartych na stronie lub w dokumentach na niej udostępnionych nie posiada właściwego opisu alternatywnego. Do zdjęć i dokumentów sprzed 1 maja 2021 r. planujemy dodać teksty alternatywne do końca 2022 r.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Grochowska, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 39 74 311. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy prowadzona jest w pięciu lokalizacjach - siedziba główna w Wałbrzychu z filiami zlokalizowanymi w miastach województwa dolnośląskiego: Legnica, Jelenia Góra, Wrocław.

I. Siedziba gówna Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy ul. Ogrodowej 5b w Wałbrzychu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Ogrodowej. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu nie jest wyposażony w windę. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Pomieszczenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na 2 i 3 piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie posiada pochylni. Zamontowane są poręcze na klatkach schodowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest dostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

II. Wrocław - Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy Al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Al. Armii Krajowej. W holu głównym jest portiernia i stanowisko ochrony.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu posiada dwie windy i dwie klatki schodowe umożliwiające dostęp do korytarzy na wyższych kondygnacjach. Pomieszczenia należące do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na parterze i sześciu kolejnych piętrach w budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do budynku umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

III. Legnica - Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy Plac Słowiański 1 w Legnicy

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się przy Plac Słowiański (wjazd od ul. Wjazdowej).

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy Placu Słowiańskim w Legnicy posiada dwie windy i klatkę schodową. Pomieszczenia należące do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na 5 piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście główne ma zrobiony podjazd i jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

IV. Jelenia Góra - Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy ul. 1 Maja 27 w Jeleniej Górze

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejścia do budynku znajdują się od ul. 1 Maja i od ul. Kilińskiego

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek, w którym znajduje się filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze nie posiada windy. Pomieszczenia należące do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na 2 piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do pomieszczeń Urzędu nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

wprowadził: 
utworzono: 14-04-2021
ostatnia modyfikacja: 05-05-2021
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się