DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Opcje zaawansowane
Projekt RPO III

 

REALIZACJA PROJEKTU
ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

 


"Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE"


 

 Logotypy RPO

 

 

Projekt własny DWUP w ramach działania

8.2.F RPO WD 2014-2020

 

Całkowita wartość Projektu: 1 000 000,00 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 850 000,00 zł

 

Cel projektu


Celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie 120 mieszkańców woj. dolnośląskiego (w tym imigrantów) oraz 30 reemigrantów poprzez włączenie w USMT (Ukierunkowane Schematy Mobilności Transnarodowej) w okresie 2020-2021.


Kto może być uczestnikiem projektu?


Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie 3 kryteria obowiązkowe oraz minimum 1 kryterium dodatkowe.


I. Kryteria obowiązkowe:


1) zamieszkanie w województwie dolnośląskim,

2) wiek powyżej 30 lat,

3) wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go do Biura Projektu lub Punktu Kontaktowego.


II. Kryteria dodatkowe (minimum 1):

 • brak zatrudnienia i znajdowanie się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. występowanie co najmniej jednej cechy:

-        wiek 50 lat i więcej,

-        kobieta,

-        niepełnosprawność,

-        długotrwałe bezrobocie,

-        niskie kwalifikacje

 

lub osoba ta jest:

 • bezrobotnym mężczyzną w wieku 30-49 lat (który nie jest długotrwale bezrobotny, nie ma niskich kwalifikacji i niepełnosprawności, nie jest imigrantem i reemigrantem oraz osobą odchodzącą z rolnictwa) pod warunkiem, że udzielenie wsparcia będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej

lub

 • imigrantem

lub

 • reemigrantem

lub

 • osobą ubogą pracującą

lub

 • osobą odchodzącą z rolnictwa i jej rodziną

lub

 • osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej lub umowie cywilno-prawnej, z której miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Przewidywane wsparcie


I. Poradnictwo EURES i poradnictwo zawodowe:

 • Indywidualny Plan Działania (IPD);
 • prezentacja usług EURES oraz funkcjonalności stron www z ofertami pracy;
 • Pakiet Startowy Uczestnika;
 • spotkania, warsztaty z doradcami zawodowymi;
 • indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • przygotowanie CV w języku polskim;
 • tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych na wybrany język obcy (angielski/niemiecki) lub z języka obcego (niemiecki, angielski, czeski, niderlandzki) na język polski;
 • dostęp do stanowiska komputerowego.

II. Wspieranie aktywizacji i mobilności pracowniczej:

 • dostęp do ofert pracy EURES w krajach UE/EOG oraz ofert pracy w Polsce;
 • szkolenie komputerowe;
 • szkolenia zawodowe (zamykamy możliwość skierowania);
 • szkolenia językowe;
 • dodatek relokacyjny na zakwaterowanie;
 • poradnictwo dotyczące warunków życia i pracy w krajach UE, EOG i Szwajcarii;
 • zwrot kosztów dojazdu na rozmowę z pracodawcą.

 

  Baner - oferty pracy EURES w krajach UE/EOG Baner - Centralna Baza Ofert Pracy - oferty pracy w Polsce


Planowane efekty


Projekt będzie miał pozytywny wpływ na wzrost zatrudnienia i mobilność pracowników poprzez realizację działań na rzecz zwiększenia aktywizacji oraz mobilności zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz osób powracających do kraju z zagranicy. Założono, że udział w projekcie umożliwi podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 64 uczestników a 24 osoby uzyskają kwalifikacje. Ponadto zaplanowano, że co najmniej 7 pracujących uczestników projektu poprawi swoją sytuację na rynku pracy.

 

Biuro Projektu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia we Wrocławiu

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław


pok. 521, V p.


tel.: 71 397 43 10, 71 397 43 33


e-mail:


(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30) 

 

Punkt Kontaktowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5B

58-306 Wałbrzych


pok. 1 w budynku Centrum Kariery


tel.: 74 88 66 562


e-mail:


(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30) 


Punkt Kontaktowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia w Jeleniej Górze

ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra

 

pok. 208, II p.


tel.: 75 75 45 179, 75 75 45 184


e-mail:


(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30) 

 

Punkt Kontaktowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia w Legnicy

pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica


pok. 521, V p.


tel.: 76 850 34 11


e-mail:


(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 14.30)

wprowadził: 
utworzono: 18-06-2020
ostatnia modyfikacja: 03-01-2022
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się