DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Opcje zaawansowane
KORONAWIRUS

1 sierpnia 2021

NIEMCY: Zmieniły się zasady wjazdu do Niemiec. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkowe jest posiadanie negatywnego wyniku testu na COVID-19 przy przekraczaniu granicy. Nieważne czy granicę przekracza się droga lądową, powietrzną czy morską. - również drogą lądową.

Nowe przepisy nie dotyczą:

- osób zaszczepionych (co najmniej 14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE),

- ozdrowieńców (28 dni-6 miesięcy po chorobie),

- dzieci do 12. roku życia,

- pracowników transgranicznych,

- osób przewożących zawodowo ludzi lub towary,

- osób wjeżdżających do Niemiec w ramach małego ruchu granicznego (do 24 godzin).

Kontrole są wyrywkowe.

 

Test musi być wykonany najwcześniej 48 godzin przed wjazdem do Niemiec. Czas liczy się od godziny pobrania próbki. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Wynik testu musi być w języku niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

 


 

9 lipca 2021

POLSKA: Obowiązują nowe zasady dla podróżnych powracających do Polski ze strefy Schengen.

Podróżni podlegają kwarantannie.

Zwolnienie z kwarantanny przewidziano dla osób, które przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19 albo są osobami zaszczepionymi (posiadają zaświadczenie o wykonaniu pełnego szczepienia – co najmniej 14 dni temu) . Test musi być wykonany nie później niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze przekraczanie granicy.

Podróżni, którym nałożono kwarantannę w Polsce, będą mogli w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.

 

Testy nie są finansowane ze środków publicznych. Kwarantanna nie obowiązuje dzieci do 12 roku życia, które podróżują pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciwko COVID-19.

 

 

 

9 lipca 2021

CZECHY: Zmieniają się zasady przekraczania granicy. Od 9 lipca turyści, którzy się nie zaszczepili albo są w trakcie szczepienia, przy wjeździe będą musieli okazać negatywny wynik testu na COVID-19. Test PCR należy przeprowadzić nie wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy, a test antygenowy - niż 48 godzin. "Możliwe jest wykonanie testu w Czechach, ale nie później niż piątego dnia po przyjeździe".

Zmienił się status osoby niezaszczepionej. Od 9 lipca będą nią również ci, którzy przyjęli pierwszą z dwóch dawek szczepionki. Zaś osoba w pełni zaszczepiona to ta, która co najmniej 14 dni przed przyjazdem przyjęła jedyną bądź dwie dawki szczepionki.

 

Zgodnie z decyzją czeskiego rządu, testów nie muszą przeprowadzać osoby w pełni zaszczepione lub ozdrowieńcy (od pozytywnego wyniku testu musi upłynąć nie mniej niż 11 i nie więcej niż 180 dni). Podróżni ci, by udokumentować szczepienia bądź przechorowanie COVID-19 wystarczy, że okażą na granicy Unijny Certyfikat COVID, potocznie zwany paszportem szczepionkowym. Unijny Certyfikat jest też pomocny w Czechach podczas meldunku w hotelu, kupnie biletu do muzeum czy wejściu do restauracji. W Czechach, na świeżym powietrzu, nie obowiązuje noszenie maseczek. W miejscach zamkniętych - m.in. w środkach transportu, urzędach, sklepach, klatkach schodowych - maseczka jest obowiązkowa.

 

 


8 lipca 2021

NIEMCY: Rozluźniono przepisy dotyczące wjazdu z Polski do Niemiec.

Teraz przy przekraczaniu granicy ladowej z Poslki do Niemiec nie trzeba:

- rejestrować wjazdu,

- wykonywać testu,

- poddawać się kwarantannie.

Testy obowiązują tylko przy podróży lotniczej. Wejście na pokład samolotu lecącego do Niemiec jest możliwe tylko z negatywnym wynikiem testu na COVID-19. Szybkie testy antygenowe mogą być wykonane najwcześniej 48 przed planowaną godziną lądowania w Niemczech, z kolei test PCR – 72 godziny. Negatywnego wyniku testu przy podróży lotniczej do Niemiec nie muszą mieć dzieci do szóstego roku życia, a przy locie z Polski również osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki) oraz ozdrowieńcy (jeśli do infekcji doszło nie dalej niż sześć miesięcy przed podróżą i nie później niż 28 dni). Wyniki testów i zaświadczenia powinny być w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Od 1 lipca ważny jest tzw. paszport covidovy. Ułatwia on wjazd oraz wstęp na najrozmaitsze imprezy.  

 

 

 

 

1 lipca 2021

 

UE: W UE zaczyna obowiązywać unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. Od dziś zaczyna obowiązywać rozporządzenie w sprawie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19. Oznacza to, że cyfrowe zaświadczenia COVID dla obywateli i rezydentów UE będą teraz wydawane i weryfikowane na całym terytorium UE. Celem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się w Unii podczas pandemii koronawirusa. Wszyscy Europejczycy mają prawo do swobodnego przemieszczania się, również bez zaświadczenia, ale dokument ten ułatwi podróżowanie, pomagając w zwolnieniu jego posiadaczy z ograniczeń takich jak kwarantanna.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID będzie dostępne dla wszystkich:

- obejmuje zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia;

- jest bezpłatne i dostępne we wszystkich językach UE;

- jest dostępne w formacie cyfrowym i papierowym;

- jest bezpieczne i zawiera kod QR z podpisem cyfrowym;

Zgodnie z nowymi zasadami państwa członkowskie muszą powstrzymać się od nakładania na posiadaczy unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 dodatkowych ograniczeń podróży, chyba że są one konieczne i proporcjonalne z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego.

 

 

13 czerwca 2021

POLSKA: Od 13 czerwca 2020 r. nie są prowadzone kontrole graniczne na granicach wewnętrznych UE z Rzeczpospolitą Polską. Granicę można przekraczać w dowolnym miejscu zarówno na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym z Polski.

Obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski , wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej UE (z Białorusią, Ukraina i Federacją Rosyjską).

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi/8572,Epidemia-koronawirusa-zasady-wjazdu-i-pobytu-na-terytorium-RP-oraz-specjalne-roz.html

 

 

 

28 maja 2021

Saksonia: Od dnia 29.5.2021 r. Polska nie jest już uznawana w Niemczech za obszar ryzyka. Od tego momentu nie obowiązują już przy wjeździe ŻADNE ograniczenia. Można wjeżdżać bez rejestracji, bez kwarantanny i bez przedkładania zaświadczenia o teście, uzdrowieniu czy zaszczepieniu. Jedyny wyjątek: Wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec drogą lotniczą muszą przed odlotem przedstawić przewoźnikowi negatywny wynik testu, dowód szczepienia lub zaświadczenie o uzdrowieniu.

 

Dla tych, którzy już od jakiegoś czasu mają do czynienia z przepisami dotyczącymi wjazdu: Ogólnoniemieckie rozporządzenie w sprawie wjazdu od dnia 13 maja zniosło 10-dniowy okres kwarantanny. Należy pamiętać, że w poszczególnych powiatach obowiązują różne przepisy dotyczące wizyt w sklepach, restauracjach, obiektach rekreacyjnych, usługowych itp. w zależności od zachorowalności. W niektórych przypadkach konieczne jest przedłożenie zaświadczenia (test, ozdrowienie, zaszczepienie).

 

 

30 marca 2021

POLSKA: od 30 marca wprowadzone zostały zaostrzone przepisy w zakresie kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski. W zależności od tego z jakiego kraju osoba przyjeżdża, stosowane są inne obostrzenia:

Dla wjeżdżających ze strefy Schengen:

- podróżni podlegają kwarantannie niezależnie od tego czy przyjechali transportem zbiorowym czy indywidualnym;

- z kwarantanny zwolnione są osoby, które  przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test musi być wykonany nie później niż 48 godzin przed wjazdem do Polski;

- kwarantannie nie podlegają osoby zaszczepione (muszą być obydwie dawki szczepionką zatwierdzoną przez UE) i ozdrowieńcy;

- osoby, które nie przedłożą negatywnego testu i trafiają na kwarantannę, mogą wykonać test po wjeździe do Polski i po otrzymaniu negatywnego wyniku będą zwolnieni z kwarantanny.

Dla wjeżdżających spoza strefy Schengen:

- każdy jest kierowany na kwarantannę;

- osoby, które trafiają na kwarantannę, mogą wykonać test po wjeździe do Polski i po otrzymaniu negatywnego wyniku będą zwolnieni z kwarantanny.

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

 

 

22 marca 2021

CZECHY: Polska została sklasyfikowana jako kraj o najwyższym poziomie ryzyka zakażenia COVID 19 https://koronavirus.mzcr.cz/en/list-of-countries-according-to-the-level-of-risk

Obowiązują nowe zasady wjazdu z Polski na terytorium Czech.

Nadal możliwy jest wjazd do Czech na okres do 12 godzin z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, urzędowych lub zawodowych bez obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testu na COVID 19.

Należy przedłożyć dokument potwierdzający powód wjazdu.

Dla pracowników przygranicznych tzw. formularz dla pendlera:  https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx  bez obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testu na COVID 19.

Inne wzory formularzy dla poszczególnych grup podróżnych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

 Wyjazdy w celach turystycznych nie są możliwe. 

Tranzyt drogą lądową przez Czechy do 12 godzin możliwy po wykonaniu testu na koronawirusa (PCR wykonany nie później niż do 72 h przed wjazdem lub antygenowy wykonany nie później niż do 24 h przed wjazdem).

 

 


21 marca 2021

SAKSONIA: Polska została zakwalifikowana przez niemiecki Instytut Roberta Kocha jako obszar ryzyka. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Podróżujący z Polski muszą po przyjeździe do Saksonii zrobić na własny koszt test na koronawirusa lub można też przedstawić negatywny wynik testu zrobionego w Polsce. Test musi być wykonany najwcześniej 48 godzin przed przyjazdem, a jego wynik podany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Wynik testu należy przechować przez co najmniej 10 dni. Nawet jeśli test był negatywny, podróżujący z Polski i innych obszarów ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Może ona zostać skrócona najwcześniej pięć dni po wjeździe i kolejnym negatywnym teście na koronawirusa.

Z obowiązku testu i kwarantanny zwolnione są następujące osoby;

- przejeżdżające przez Saksonię tranzytem,

- zawodowo transportujące przez granicę towary i ludzi,

- których działalność jest pilnie konieczna dla utrzymania zdrowia publicznego, 

- które w ramach małego ruchu granicznego przebywały z uzasadnionych powodów w Polsce nie dłużej niż 12 godzin,

- którzy przyjeżdżają do Saksonii z kraju sąsiedniego na maksymalnie 12 godzin (warunkiem jest jednak ważny powód podróży np. praca, nauka).

Uwaga! 

Nawet krótki wyjazd na drugą stronę granicy na zakupy, po benzynę, na koncert czy mecz wiąże się z obowiązkiem izolacji. 

 

Nie ma wyjątku dla osób, które przeszły cykl szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, ani dla osób, które przechodziły w przeszłości COVID-19. 

 

 

 

20 marca 2021

POLSKA: Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały zaostrzone ograniczenia.

Swoją działalność muszą zawiesić:

- hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych)

- galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;

- teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

- kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

- baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

- sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;

- stoki narciarskie;

- kluby fitness i siłownie;

- obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-20-marca-w-calej-polsce-obowiazuja-rozszerzone-zasady-bezpieczenstwa

 

 


8 marca 2021

SAKSONIA: nowe rozporządzenie dotyczące koronawirusa będzie obowiązywać od 8 marca do 31 marca 2021 r.

Rozporządzenie wprowadza od 15 marca 2021 r. obowiązek dla pracodawców i osób wykonujących działalność gospodarczą do wykonywania testu koronowego raz w tygodniu przez wszystkich pracowników. Dotyczy to pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem, Testy mają być bezpłatnie do pracownika.

Od 22 marca 2021 r. pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania bezpłatnego autotestu pracowników w miejscu pracy minimum raz w tygodniu.
Amtliche Bekanntmachungen - sachsen.de

 

5 marca 2021


POLSKA: Aktualne zasady obowiązujące w całym kraju:

- Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi (wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki, osoby wspólnie mieszkające, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie, osoby zakrywające usta i nos za pomocą maseczki);

- zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych tylko za pomocą maseczki;

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

 

 

 

27 lutego 2021


POLSKA: Osoby podróżujące do Polski z zagranicy zobowiązane są do odbycia obowiązkowej kwarantanny. Zarówno Polacy, jak i obywatele państw UE, EOG oraz Szwajcarii przekraczający polską granicę, stanowiącą granicę zewnętrzną UE podlegają obowiązkowi kwarantanny. Na kwarantannę po przekroczeniu granicy wewnętrznej UE kierowani są tylko podróżujący transportem zbiorowym.

Z kwarantanny, po przekroczeniu zarówno granicy zewnętrznej jak i wewnętrznej, zwolnione są osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 lub posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego wykonanego w kierunku SARS-CoV-2.

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/367

 

 

 

27 lutego 2021


POLSKA: nowe obostrzenia dla osób podróżujących z Republiki Czeskiej oraz z Republiki Słowackiej. Osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce są zobowiązane posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Dotyczy to osób przekraczających granicę różnymi środkami transportu – indywidualnymi i zbiorowymi oraz osób przekraczających granicę pieszo.

Test nie może być wykonany później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Podróżni mają obowiązek przedłożyć, na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji, wynik testu w języku polskim albo w języku angielskim, wtedy nie będą podlegały obowiązkowej kwarantannie.

Dodatkowo z obowiązku odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej oraz posiadania negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2 zwolnione są również:

·         osoby zaszczepione przeciwko COVID-19,  

·         pracownicy transgraniczni,

·         uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie,

·         dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie,

·         studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach,

·         kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego albo przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem

 

 

 

14 lutego 2021


CZECHY: 14 lutego 2021 r. o 2 tygodnie został po raz kolejny obowiązujący od 5 września 2020 przedłużony stan wyjątkowy obowiązujący na ternie całej Republiki Czeskiej. W obowiązujących dotąd restrykcjach praktycznie nic się nie zmieni. W mocy pozostaje zakaz działalności sklepów, z wyjątkiem oferujących niezbędne towary, sklepów z odzieżą i butami dla dzieci oraz z żywnością dla zwierząt. Zamknięte pozostaną restauracje, kawiarnie i bary, wyciągi narciarskie, baseny, obiekty sp[ortowe. Bez zmian obowiązuje także wprowadzony od 11 lutego 2021 zakaz wjazdów i wyjazdów z trzech powiatów (Cheb, Sokolov i Trutnov), w których koronawirus rozprzestrzenia się szybciej niż w reszcie kraju. Dokonano korekty w godzinach funkcjonowania urzędów, które mają funkcjonować każdego dnia, a nie jak dotąd tylko dwa dni w tygodniu. Działalność mogą także wznowić biblioteki, ale jedynie na zasadzie bezkontaktowych punktów wydawania książek.

Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-Ceske-republiky-s-ucinnosti-od-15-2-2021-do-odvolani.pdf (mzcr.cz)

 

 


12 lutego 2021

SAKSONIA 12 lutego 2021 r., zmieniło się saksońskie rozporządzenie w sprawie ochrony przed koronawirusem Nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 15 lutego do 7 marca 2021 r. Pozostają dotychczasowe obostrzenia dotyczące noszenia maseczek oraz ograniczeń w podróżowaniu.

Od 15 lutego będą otwarte szkoły podstawowe i przedszkola, ale rodzice będą mogli  decydować czy poślą dziecko do szkoły. Od 1 marca będą otwarte szkoły jazdy, gabinety kosmetyczne i fryzjerzy.

Rząd zastrzega sobie, że zmiany mogą ulec zawieszeniu w przypadku zwiększenia liczby zarażeń na danym obszarze.

Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO (sachsen.de)

 

 

 

 

 

 

28 stycznia 2021

 

SAKSONIA: w najnowszym saksońskim rozporządzeniu o ochronie przed koronawirusem  nowością jest obowiązek pracodawców oferowania pracownikom wykonywania pracy w domu, jeżeli nie ma ku temu istotnych powodów operacyjnych.  

Obowiązek noszenia osłon ust i nosa pozostaje wszędzie tam, gdzie ludzie się spotykają. Istnieje obowiązek noszenia medycznych maseczek podczas korzystania z transportu publicznego, w sklepach hurtowych i detalicznych, a także w placówkach służby zdrowia i kościołach. Pracownicy muszą nosić co najmniej medyczne maseczki (lub o wyższych standardach) w miejscach pracy i zakładach produkcyjnych, jeśli nie jest osiągnięta minimalna powierzchnia 10 metrów kwadratowych dla każdej osoby w pomieszczeniu.

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 28 stycznia do 14 lutego 2021 roku włącznie.

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Schutz-Verordung-2021-01-26.pdf


 

 

18 stycznia 2021


SAKSONIA: z saksońskim rozporządzeniem o kwarantannie dla osób dojeżdżających do pracy zza granicy, studentów i praktykantów zostaną wprowadzone obowiązkowe testy. Wykonanie testu musi być co najmniej 1 raz w tygodniu.  Wystarczy tzw. szybki test. Uznawane są testy z Czech i Polski, ale musza być w języku niemieckim.

Testu nie trzeba przedstawiać przy wjeździe, więc można go zrobić również w Niemczech.  Więcej informacji na temat opcji testu, dowodu testu itp. można znaleźć tutaj https://www.coronavirus.sachsen.de/informationen-fuer-einreisen-nach-sachsen-7298.html

Uwaga: Zalecane jest wykonanie testu w Niemczech, ponieważ w takim przypadku pracownik lub pracodawca mają prawo do zwrotu kosztów na podstawie Ustawy o ochronie przed zakażeniami w Niemczech, jeśli wynik testu jest pozytywny, a izolacja jest następna. Obecnie wymaganiem jest, aby izolacja została zlecona przez niemiecki departament zdrowia. Lepiej domagać się izolacji z niemieckiego departamentu zdrowia. Nie wystarczy zaświadczenie od polskiego lekarza.  Trzeba się upewnić, że orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez lekarza zawiera diagnozę choroby (trzeba mieć objawy), a nie tylko izolację po pozytywnym teście. W przypadku choroby obowiązuje ciągłość wypłaty od pracodawcy, a następnie zasiłek chorobowy z kasy chorych. Kasy chorych w Niemczech nie odpowiadają za izolację lub kwarantannę. Nie uznają takich zaświadczeń o niezdolności do pracy.  

 

 

 

15 grudnia 2020

NIEMCY: Nie są prowadzone regularne kontrole graniczne przy wjeździe z Polski. Wg przepisów osoby wjeżdżające do Niemiec z obszarów ryzyka (również z Polski) są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny lub przedłożenia negatywnego wyniku testu. Wjeżdżający muszą dokonać elektronicznej rejestracji podróży https://www.einreiseanmeldung.de/#/ . Potwierdzenie elektronicznej rejestracji jest wymagane przez funkcjonariusza granicznego w przypadku wyrywkowej kontroli, a za jego brak grożą bardzo wysokie kary. Rejestracja nie dotyczy osób, które są zwolnione z kwarantanny (np. pracownicy przygraniczni).

 

Przed wyjazdem do Niemiec trzeba sprawdzić lokalne przepisy, które mogą się różnić w poszczególnych landach.

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198

 

Warto pamiętać, że od środy 16 grudnia Niemcy wprowadzają pełny lockdown – m.in. większość sklepów będzie zamknięta.

 

 

 

14 grudnia

 

UNIA EUROPEJSKA: Komisja Europejska uruchomiła bezpłatną aplikację mobilną Re-open EU, która zawiera obszerne i aktualne informacje o środkach podejmowanych w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i podróżowania we wszystkich państwach członkowskich UE. Informacje są dostępne we wszystkich 24 językach urzędowych UE. Aplikacja jest dostępna do pobrania na systemy Android i iOS.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_pl

 

 

13 grudnia 2020

SAKSONIA: Od 13 grudnia 2020 do 10 stycznia 2021 obowiązuje nowe Saksońskie rozporządzenie o zwalczaniu koronawirusa. Niektóre zaostrzone zasady:

- ograniczenie przemieszczania się : wyjście z domu jest możliwe tylko z ważnych powodów (praca, zakupy, wizyta u lekarza, szkoła, przedszkole, ćwiczenia na świeżym powietrzu w promieniu 15 km od domu);
- zakaz serwowania i spożywania alkoholu w miejscach publicznych;
- zamknięcie zakładów usługowych oraz placówek handlu detalicznego i hurtowego  (z wyjątkami: aptek, stacji benzynowych, sprzedaży artykułów spożywczych i pierwszej potrzeby, choinek, napojów, artykułów dla zwierząt, usług pocztowych, bankowych, optycznych, sprzątania, warsztatów samochodowych i rowerowych);
- zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków i świetlic;
- zakaz sylwestrowych imprez masowych.
https://www.coronavirus.sachsen.de/wir-gegen-corona-8251.html

 

9 grudnia 2020

POLSKA: Nowy zakaz lotów obowiązuje od 9 do 31 grudnia. Na liście nie doszło do żadnych zmian w porównaniu do poprzedniego wykazu z 24 listopada.

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych


 

24 listopada 2020

POLSKA: Nowy zakaz lotów wejdzie w życie w środę 25 listopada i będzie obowiązywał do wtorku 8 grudnia. Zakaz będzie dotyczył lotnisk położonych na terytorium:

1) Bośni i Hercegowiny;

2) Czarnogóry;

3) Gruzji;

4) Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego;

5) Republiki Armenii;

6) Republiki Kosowa;

7) Republiki Macedonii Północnej;

8) Republiki Serbii;

9) Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk położonych na terytorium stanów Illinois i Nowy Jork

W porównaniu do aktualnego rozporządzenia z listy miejsc objętych zakazem znikną m.in. Argentyna, Libia oraz Kostaryka. Pojawią się za to Serbia i Kosowo.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

 

 

17 listopada 2020

SAKSONIA: Saksońskie Ministerstwo Spraw Socjalnych ogłosiło treść rozporządzenia, które m.in. zawiesza mały ruch graniczny. Oznacza to, że mieszkańcy Saksonii nie mogą nawet na krótko wyjeżdżać do Polski lub Czech w celu zrobienia zakupów czy zatankowania samochodu. Obecnie będzie można bez obowiązku kwarantanny poruszać się między granicami Polski lub Czech i Saksonii na maksymalnie 12 godzin wyłącznie z powodów zawodowych, społecznych lub medycznych. Jednocześnie pobyt taki nie może służyć robieniu zakupów, prywatnemu uczestnictwu w imprezie kulturalnej, wydarzeniu sportowym, publicznych uroczystościach lub innej formie.

Kwarantanna dotyczy wszystkich osób wjeżdżających do Saksonii z zagranicy, które przebywały w obszarze ryzyka w dowolnym momencie w ciągu 10 dni przed wjazdem. Osoby takie są zobowiązane do bezpośredniego udania się do swojego mieszkania lub zakwaterowania niezwłocznie po wjeździe i odizolowania się tam na stałe przez okres 10 dni od wjazdu. Poza tym zobowiązane są do niezwłocznego skontaktowania się z właściwym dla nich urzędem ds. zdrowia (Gesundheitsamt) i do powiadomienia o istniejącym obowiązku izolacji.

Kwarantanna może zostać skrócona negatywnym testem na COVID-19 najwcześniej po 5 dniach. Test można przeprowadzić najwcześniej 5 dni po wjeździe. Wynik musi zostać przedłożony urzędowi ds. zdrowia w ciągu 10 dni od wjazdu.  Test musi zostać przedłożony w języku niemieckim, angielskim lub francuskim.

Zwolnienie z kwarantanny jest nadal utrzymane dla:

·         osób wjeżdżających do Saksonii tylko celem tranzytu,

·         osób, które w ramach ruchu granicznego z krajami sąsiednimi z uzasadnionego powodu przebywały na obszarze ryzyka przez okres krótszy niż 12 godzin lub wjechały na terytorium Niemiec na okres krótszy niż 12 godzin, a których pobyt nie służy lub nie służył celom zakupowym, prywatnemu uczestnictwu w imprezie kulturalnej, wydarzeniu sportowym, festynie publicznym lub w innym wydarzeniu rekreacyjnym.

·         pracowników przygranicznych, studentów i uczniów zawodu mających miejsce zamieszkania na obszarze ryzyka i udających się do Saksonii w trybie pilnym do celów wykonywania zawodu, studiów czy nauki i wracających do swego miejsca zamieszkania regularnie, co najmniej raz w tygodniu. To samo dotyczy osób mających w Saksonii swe miejsce zamieszkania i udających się na obszar ryzyka z wyżej wymienionych powodów.

·         osób niebędących pracownikami przygranicznymi, które w trybie pilnym do celów wykonywania zawodu, studiów czy nauki wjeżdżają do Saksonii na czas ograniczony do 72 godzin, lub przebywały w obszarze ryzyka poniżej 72 godzin.

·         osób, które zawodowo transgranicznie przewożą osoby lub towary w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym lub lotniczym.

 

https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18892#p4

 

 

9 listopada 2020

CZECHY: Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadza od 9 listopada obowiązki dla wszystkich osób wjeżdżających na teren Czech:

·         niezwłocznie powiadomić lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów rozpoczynającej się choroby zakaźnej,

·         podczas przekraczania granicy państwowej poddać się wyrywkowej kontroli stanu zdrowia. W przypadku stwierdzenia objawów koronawirusa poddać się testom na obecność SARS-CoV-2.

 

Wszystkie osoby, które przebywały dłużej niż 12 godzin w ciągu ostatnich 14 dni na terytorium państw o wysokim ryzyku wystąpienia COVID-19 są zobowiązane do zgłoszenia tego faktu przed wjazdem na terytorium Czech poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Na granicy muszą okazać dowód o wypełnieniu elektronicznego formularza oraz w ciągu 5 dni od wjazdu do Czech wykonać na własny koszt test na obecność SARS-CoV-2.

 

Nie dotyczy to m.in.:

·         pracowników transportu międzynarodowego

·         osób poniżej 5 roku życia,

·         pracowników transgranicznych, uczniów i studentów, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie i co najmniej raz w tygodniu legalnie przekraczają granicę państwową z Republiką Czeską do lub z sąsiedniego państwa

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf

 

8 listopada 2020

NIEMCY: Nowe zasady kwarantanny - zostaje ona skrócona z 14 do 10 dni. Dopiero po pięciu pierwszych dniach izolacji będzie można poddać się testowi na koronawirusa. Do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu, osoby poddane kwarantannie muszą nadal pozostać w domu. Może to potrwać około 48 godzin lub nawet dłużej. Do tej pory można było uniknąć kwarantanny, jeśli test został wykonany 48 godzin przed wjazdem do Niemiec lub w dowolnym momencie zaraz po powrocie do domu. Obowiązkowa kwarantanna wynosiła dotąd 14 dni.

Obowiązkowa rejestracja - każdy, kto przyjeżdża do Niemiec z zagranicznego obszaru ryzyka, musi przed wjazdem zarejestrować się online. Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa zdrowia i spraw wewnętrznych strona internetowa: https://www.einreiseanmeldung.de/#/ będzie od niedzieli dostępna na całym świecie. Zastąpi ona poprzednie, wydawane papierowe formularze na wjazd do Niemiec. 

Obowiązek wypełniania karty nie dotyczy osób wyjątkowo zwolnionych z kwarantanny czyli. np. pracowników przygranicznych czy kierwoców w transporcie międzynarodowym.

 

 

28 października 2020

POLSKA: Na podstawie najnowszego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym wprowadza się zakaz dla statków powietrznych wykonujących cywilne loty międzynarodowe z i na lotniska położone na terytorium 34 państw: Belize, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Brazylia, Nepal, Gruzja, Jordania, Bahrajn, Maroko, Izrael, Katar, Kuwejt, Libia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Albania, Argentyna, Armenia, Chile, Honduras, Irak, Kolumbia, Kostaryka, Liban, Macedonia, Malediwy, Mołdawia, Panama, Paragwaj, Peru, Tunezja, Republika Zielonego Przylądka, USA, Oman, Bahamy.

 Z listy zniknęła: Gujana.

Nowe kraje to:  Albania, Bośnia i Hercegowina, Nepal, Maroko, Honduras oraz Macedonia.

Zakaz nie dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy i Rosji.

Zakaz obowiązuje od 28 października do 10 listopada.


https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

 


28 października 2020

 

CZECHY: Od północy 28 października do 3 listopada do godz.23.59 wprowadzono zakaz przemieszczenia się na terytorium Czech w godzinach od 21 do 5.

Wyjątki są dla:

·         osób wykonujących swoją pracę lub udających się do pracy,

·         pilne wyjazdy związane z ochroną zdrowia lub mienia,

·         wyprowadzanie psów do 500 m od miejsca zamieszkania.

Natomiast od godz. 5 do 21 wolno przemieszczać się wyłącznie w celu:

·         udania się do pracy,

·         udania się do rodziny lub bliskich krewnych,

·         zrobienia niezbędnych zakupów,

·         zapewnienia opieki nad dziećmi lub zwierzętami,

·         usług pocztowych, tankowania, usuwania odpadów,

·         wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej,

·         zaspokajania potrzeb duchowych,

·         odpoczynku na łonie przyrody lub w parkach,

·         pobytu na działkach i własnych ogrodach i obiektach rekreacyjnych,

·         wyjazdu poza granice Czech,

·         uczestniczenia w weselu lub pogrzebie.

https://koronavirus.mzcr.cz/usneseni-vlady-cr-ze-dne-26-10-2020-k-prijeti-krizovych-opatreni/

 


24 października 2020

 

SAKSONIA: Zasady, które obowiązują w Saksonii po uznaniu Polski za obszar ryzyka. Osoby wjeżdżające na teren Saksonii muszą udać się bezpośrednio do miejsca zakwaterowania i skontaktować się z odpowiednim departamentem zdrowia w Saksonii. Dane kontaktowe władz sanitarnych można znaleźć na stronie internetowej: 
https://www.gesunde.sachsen.de/6849.html


Wyjątki obowiązują dla przejeżdżających tranzytem oraz dla osób mogących przedłożyć negatywny test na COVID-19 w języku niemieckim lub angielskim, nie starszy niż 48 godzin.

Wyłączeni z obowiązku kwarantanny i przedłożenia negatywnego testu na COVID-19 są m.in.:

1.       osoby, które regularnie przekraczają granicę między miejscem zamieszkania a miejscem pracy (pracownicy transgraniczni),

2.       osoby, dla których pobyt na terenie Niemiec trwa krócej niż 24 godziny,

3.       osoby, które zawodowo transgranicznie przewożą osoby lub towary w transporcie,

4.       osoby, które przebywały poza terytorium Niemiec w ramach swej działalności jako pracownicy firm transportu.
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18739-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung#p3

 

24 października 2020

 

NIEMCY: Cała Polska została ogłoszona obszarem podwyższonego ryzyka w Niemczech. Dla osób wjeżdżających na teren Niemiec z Polski, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami o kwarantannie właściwych krajów związkowych może istnieć obowiązek kwarantanny lub przedłożenia negatywnego testu na COVID-19. Konkretne przepisy są różnie uregulowane w rozporządzeniach poszczególnych landów.


https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-174519817 października 2020

 

POLSKA: Od soboty w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

 

Zasady w strefie żółtej:

·         lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;

·         ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50% miejsc siedzących lub 30% liczby wszystkich miejsc;

·         od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;

·         w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;

·         w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;

·         w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;

·         wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;

·         w wydarzeniach kulturalnych max. 25% miejsc zajętych przez publiczność;

·         zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

 

Zasady w strefie czerwonej:

·         ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych - w sklepach o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach o powierzchni powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2;

·         od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);

·         podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,

·         w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;

·         w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

 

 

17 października 2020

POLSKA: na nową listę powiatów w strefie czerwonej łącznie zakwalifikowały się 152 powiaty (ok.70% ludności Polski), w tym 11 miast wojewódzkich m.in. Warszawa, Kraków, Łódź, Toruń, Lublin, Gdańsk, Białystok, Rzeszów, Poznań.

Po raz pierwszy są na liście powiaty z województwo dolnośląskiego: 

·         głogowski, 

·         kamiennogórski,

·         legnicki,

·         lubiński,

·         milicki,

·         polkowicki.

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


 

15 października 2020

NIEMCY/SAKSONIA: Niemcy zaktualizowali w czwartek listę "stref ryzyka". Po raz pierwszy trafiło do niej 5 polskich województw: kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do Niemiec z takich województw muszą zgłosić swój adres pobytu miejscowemu urzędowi ds. zdrowia i przedłożyć negatywny wynik testu (przeprowadzonego w ciągu ostatnich 48 godzin) lub poddać się 14-dniowej kwarantannie. Za niepodporządkowanie się temu przepisowi grozi kara do 25 tys. Euro.

To obostrzenie nie dotyczy osób, które regularnie przekraczają granicę między miejscem zamieszkania a pracą tzw. dojeżdżający do pracy transgranicznej. Oznacza to, że każdy, kto na przykład codziennie lub co tydzień podróżuje do obszaru ryzyka w celu wykonywania zawodu, może wrócić do Saksonii bez konieczności poddawania się kwarantannie lub aktualnego testu. 


https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 14 października 2020

POLSKA: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Na podstawie Rozporządzenia wprowadza się zakaz dla statków powietrznych wykonujących cywilne loty międzynarodowe z i na lotniska położone na terytorium 29 państw: Belize, Czarnogóra, Brazylia, Gruzja, Jordania, Bahrajn, Gujana, Izrael, Katar, Kuwejt, Libia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Argentyna, Armenia, Chile, Irak, Kolumbia, Kostaryka, Liban, Malediwy, Mołdawia, Panama, Paragwaj, Peru, Tunezja, Republika Zielonego Przylądka, USA, Oman, Bahamy.

Z listy zniknęły: Bośnia i Hercegowina, Ekwador, Indie, Kostaryka, Macedonia, Trynidad i Tobago.

Zakaz nie dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy.

Zakaz obowiązuje od 14 do 27 października.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych


 


13 października 2020

CZECHY: Od środy, 14 października, w Czechach zaostrzone zostaną środki zwalczania epidemii. Ich zakres został zatwierdzony przez rząd Andreja Babiša na posiedzeniu w poniedziałek.

·         Wszystkie szkoły będą zamknięte do 2 listopada,

·         Do 3 listopada zakaz wstępu do lokali dla klientów gastronomii – dozwolona sprzedaż na wynos do godz.20.00 (wyjątkiem będą tylko restauracje hotelowe dla gości hotelowych oraz przyjęcia weselne i pogrzebowe) i zakaz publicznego spożywania alkoholu,

·         Zakaz zgromadzeń powyżej 6 osób w pomieszczeniach - do 3 listopada.

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-od-stredy-zprisni-preventivni-opatreni-posle-ochranne-pomucky-invalidnim-duchodcum

 

 

13 października 2020

CZECHY: od dzisiaj obowiązuje obowiązek noszenia maseczek lub innych zasłon na usta i nos:

·         We wszystkich wnętrzach budynków poza miejscem zamieszkania lub zakwaterowania (np. pokój hotelowy),

·         w transporcie publicznym, 

·         na przystankach, peronach, w wiatach i poczekalniach komunikacji miejskiej.

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni

 

 

12 października 2020

CZECHY: od 12 do 25 października wprowadza się zaostrzone obostrzenia, zakazy m.in.:

·         zgromadzeń powyżej 10 osób w pomieszczeniach i powyżej 20 osób na powietrzu,

·         koncertów, przedstawień teatralnych, filmowych, muzycznych

·         zgromadzeń religijnych,

·         kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń,

·         targów,

·         działalności kasyn,

·         działalności obiektów sportowych i rozrywkowych we wnętrzach (siłownie, baseny, kręgielnie, sale zabaw, sale bilardowe, strzelnice)

·         działalności muzeów, sal wystawowych, obiektów zabytkowych

i ograniczenia:

·         godziny stacjonarnej działalności gastronomii ogranicza się pomiędzy 6.00 a 20.00,

·         maksymalnie 4 osoby przy stole,

·         zakaz wykonywania muzyki na żywo i tańca;

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-996-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu.pdf


 

10 października 2020

POLSKA: Od soboty cały obszar Polski znajduje się w strefie żółtej, a 38 powiatów zostało zakwalifikowanych do strefy czerwonej. W strefie czerwonej znalazły się:

·         województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;

·         województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski;

·         województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski;

·         województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;

·         województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki;

·         województwo opolskie: powiat oleski;

·         województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki;

·         województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki;

·         województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot;

·         województwo śląskie: powiat kłobucki;

·         województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce;

·         województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki;

·         województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński;

·         województwo zachodniopomorskie: Koszalin.

Dodatkowo w życie wchodzą nowe zasady dotyczące strefy żółtej, m.in. obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

 

 

09 października 2020

CZECHY: rząd wprowadził nowe restrykcje, które mają obowiązywać przez 14 dni.

Od piątku restauracje, bary i puby mają być zamykane już o godz. 20. Wprowadzono także zakaz funkcjonowania siłowni i basenów, a także ogrodów zoologicznych.

Od poniedziałku 12 października na 14 dni zamknięte będą teatry i kina. Zakaz dotyczy także organizacji imprez sportu wyczynowego i amatorskiego. Wyjątkiem mają być imprezy międzynarodowe, ale będą rozgrywane bez widzów i przy ograniczonej liczbie uczestników.


Od poniedziałku szkoły wyższe i średnie mają działać tylko w trybie online. Starsze roczniki szkół podstawowych przejdą na nauczanie hybrydowe (tydzień stacjonarnie i tydzień online).30 września 2020

CZECHY: Czeskie władze zdecydowały o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Dla osób mieszkających w Polsce jedyne ograniczenia to te, którymi zobowiązani są sami Czesi:

- zakaz udziału w wydarzeniach sportowych,

- ograniczenie liczby osób przy jednym stoliku w restauracji (6 osób),

- zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych.

Granica z Polską pozostaje otwarta. Działają również sklepy i galerie handlowe.

Szczegółowe ograniczenia w Czechach będą obowiązywać od 5 października przez 14 dni i jeżeli nie zostaną przedłużone, automatycznie się zakończą.


https://koronavirus.mzcr.cz/ 


30 września 2020

POLSKA: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Na podstawie Rozporządzenia wprowadza się zakaz dla statków powietrznych wykonujących cywilne loty międzynarodowe z i na lotniska położone na terytorium 29 państw: Argentyna, Bahamy, Bahrajn, Belize, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra, Chile, Ekwador, Indie, Irak, Izrael, Katar, Kolumbia, Kostaryka, Kuwejt, Liban, Libia,  Macedonia, Malediwy, Mołdawia, Oman, Panama, Paragwaj, Peru, Republika Zielonego Przylądka, Trynidad i Tobago, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zakaz nie dotyczy państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy.

Zakaz obowiązuje od 30 września do 13 października.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

 

 

26 września 2020

POLSKA: Powiaty w strefie czerwonej:

·         głubczycki w województwie opolskim,

·         kartuski w województwie pomorskim;

Powiaty w strefie żółtej:

·         aleksandrowski w województwie kujawsko-pomorskim,

·         brzeski w województwie opolskim,

·         bytowski w województwie pomorskim,

·         miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

·         działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

·         nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

·         gostyński w województwie wielkopolskim,

·         międzychodzki w województwie wielkopolskim,

·         kłobucki w województwie śląskim,

·         limanowski w województwie małopolskim,

·         myślenicki w województwie małopolskim,

·         nowotarski w województwie małopolskim,

·         suski w województwie małopolskim,

·         tatrzański w województwie małopolskim,

·         milicki w województwie dolnośląskim,

·         trzebnicki w województwie dolnośląskim,

·         otwocki w województwie mazowieckim,

·         przasnyski w województwie mazowieckim,

·         piotrowski w województwie łódzkim.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow

 

 


 

24 września 2020

 

CZECHY: Znaczny wzrost zachorowań na terenie całych Czech spowodował, że wprowadzono zwiększone restrykcje dla mieszkańców w życiu codziennym. W sklepach samoobsługowych oprócz wymogu noszenia maseczek, wprowadzono konieczność zakładania rękawiczek. Klienci u fryzjera, masażysty i kosmetyczki nie będą obsługiwani jeśli mają temperaturę powyżej 37 stopni. Restauracje i bary maja być zamykane o godz.22.

Zmiany obowiązują od 24 września do 7 października.

 

 

23 września 2020

NIEMCY: Rząd federalny ogłosił regiony w jedenastu krajach Unii Europejskiej jako obszary zagrożone koronawirusem ze względu na rosnącą liczbę infekcji. Instytut Roberta Kocha wymienia obecnie następujące obszary ryzyka:
Dania: Region Hovedstaden
Francja: regiony Bretagne, Centre-Val de Loire i Normandie
Irlandia: Region Dublin
Chorwacja: Hrabstwo Lika-Senj
Holandia: Prowincja Utrecht
Austria: Stan Vorarlberg
Portugalia: (obszar metropolitalny) Lizbona
Rumunia: Hrabstwo Covasna
Słowenia: Region Primorsko-Notranjska (Coastal Inner Carniola)
Republika Czeska: cały kraj z wyjątkiem regionu Aussiger (Ústecký) i regionu morawsko-śląskiego (Moravskloslezský)
Węgry: region Györ-Moson-Sopron


Podróżni powracający z obszarów zagrożonych muszą zostać zrobić test na 48 godzin przed wjazdem lub po wjeździe do kraju. Wprowadzono wyjątki dla osób dojeżdżających do pracy, kierowców ciężarówek i podróżnych tranzytowych. Trwają negocjacje w sprawie tzw. małego ruchu granicznego, czyli możliwych wyjątków dla osób mieszkających bezpośrednio na granicy. .


19 września 2020

POLSKA: Powiaty w strefie czerwonej:

·         bytowski w województwie pomorskim;

·         milicki w województwie dolnośląskim;

·         kluczborski w województwie opolskim.

Powiaty w strefie żółtej:

·         aleksandrowski w województwie kujawsko-pomorskim;

·         gostyniński w województwie wielkopolskim;

·         głubczycki w województwie opolskim;

·         kartuski w województwie pomorskim;

·         kielecki w województwie świętokrzyskim;

·         myślenicki,

·         nowotarski

·         i tatrzański w województwie małopolskim.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

 

16 września 2020

POLSKA: Kolejna nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Na podstawie Rozporządzenia wprowadza się zakaz dla statków powietrznych wykonujących cywilne loty międzynarodowe z i na lotniska położone na terytorium 29 państw: Argentyna, Bahamy, Bahrajn, Belize, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Czarnogóra, Hiszpania, Izrael, Katar, Kuwejt, Gwatemala, Honduras, Irak, Kolumbia, Kostaryka, Liban, Libia, Malediwy, Mołdawia, Namibia, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Republika Zielonego Przylądka, USA.

Szczególny przypadek to Francja, która znalazła się początkowo na liście, ale została wykreślona ze względu na wprowadzenie rozwiązań gwarantujących, że na pokład samolotu będą przyjmowani wyłącznie pasażerowie posiadający negatywny wynik testu na COVID-19.

Zakaz obowiązuje od 16 do 29 września.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych


 

12 września 2020

POLSKA: ukazała się nowa lista powiatów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa ze względu na wyższą liczbę zakażeń. Na liście nie ma powiatów objętych strefa czerwoną.

Są tylko 3 powiaty ze strefy żółtej:

·         gostyński w województwie wielkopolskim;

·         limanowski w województwie małopolskim,

·         tatrzański w województwie małopolskim.


https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia11 września 2020

SAKSONIA: dużym zainteresowaniem ze strony pracowników przygranicznych cieszy się strona DGB Sachsen dotycząca pogranicza polsko-czesko-niemieckiego, w tym bieżące informacje nt. koronawirusa. Można tam znaleźć szereg przydatnych informacji i porad dla pracowników, którzy pracują w Saksonii, ale mieszkają  na stałe w Polsce lub w Czechach.


https://sachsen.dgb.de/cross-border-workers4 września 2020

POLSKANową listę czerwonych i żółtych stref ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. W tej chwili w obu strefach jest tylko 10 powiatów - 3 w strefie czerwonej i 7 w strefie żółtej. Poza tym 10 powiatów znalazło się na liście niebieskiej - czyli powiatów zagrożónych wprowadzeniem ograniczeń. Nowa lista obowiązuje od 5 września.

https://twitter.com/MZ_GOV_PL/status/1301780562940747776/photo/1

 


 2 września 2020  

 POLSKA: obowiązują nowe zasady dotyczące:


·         kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie);

Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.

·         izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  jest dodatni).

Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia31 sierpnia 2020 

POLSKA: Jest kolejna nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Na podstawie Rozporządzenia wprowadza się zakaz dla statków powietrznych wykonujących cywilne loty międzynarodowe z i na lotniska położone na terytorium 44 państw, w tym 4 nowych na liście: Albanii, HiszpaniiRumunii i Malty. W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia, z listy zniknęły: Chiny, Rosja, Serbia.

Zakaz obowiązuje od 2 do 15 września.


https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000149801.pdf27 sierpnia 2020

POLSKAMinisterstwo Zdrowia podało nową listę 18 powiatów objętych żółtą i czerwoną strefą. Wskazało także powiaty, które znalazły się na liście ostrzegawczej. Obostrzenia mają zacząć obowiązywać z piątku na sobotę.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/powiaty-z-restrykcjami25 sierpnia 2020


SAKSONIA: od 1 września zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie ochrony przed wirusem. Nadal będą obowiązywać 3 podstawowe zasady zapobiegania infekcjom: ograniczenia kontaktu, wymóg odległości 1,50 metra między ludźmi w przestrzeni publicznej oraz obowiązek zakrywania ust i nosa w transporcie publicznym i handlu detalicznym. Naruszenie wymogu noszenia maseczki  będzie w karane grzywną w wysokości 60 euro. 
Rozporządzenie obowiązuje od 1 września 2020 r. do 2 listopada 2020 r. włącznie. 
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-743425 sierpnia 2020

POLSKA: ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Na podstawie Rozporządzenia wprowadza się zakaz lądowania statków powietrznych wykonujących cywilne loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium 43 państw, w tym m.in.: Bośni i Hercegowiny, Chin, Czarnogóry, Rosji, Meksyku, Stanów Zjednoczonych, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Luksemburga.

Zakaz obowiązuje od 26 sierpnia do 1 wrzesnia.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000145201.pdf24 czerwca 2020

 

CZECHY: Zaczyna obowiązywać nowe zarządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie podróży dla obywateli Czech, UE i pozostałych krajów. Polska znalazła się na liście krajów o niskim ryzyku, co oznacza dla Polaków wjazd na teren Czech bez ograniczeń. Pełna lista krajów o niskim ryzyku:

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/08/Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19.pdf


 


21 sierpnia 2020

POLSKA: ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W Rozporządzeniu znalazło się 7 powiatów w strefie czerwonej i 12 powiatów w strefie żółtej. Na obszarach tych powiatów od 22 sierpnia obowiązują zaostrzone zasady sanitarne w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/powiaty-z-restrykcjami

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow14 lipca 2020

SAKSONIA: kolejne nowe rozporządzenie obowiązujące w Saksonii, które obowiązuje do 31 sierpnia 2020. Podtrzymano ograniczenia dotyczące kontaktu - obowiązuje odległość 1,5 m między ludźmi w miejscach publicznych oraz obowiązek zakrycia ust i nosa podczas korzystania z transportu publicznego i w sklepach detalicznych, 13 lipca 2020

POLSKA: Przywrócony został pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Oznacza to, że można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżujący mają prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny. Planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

Ograniczenie przekraczania zewnętrznej granicy Polski nadal dotyczy cudzoziemców spoza UE. 


 https://www.gov.pl/web/koronawirus29 czerwca 2020


CZECHY: pojawił się nowy komunikat w sprawie wykazu krajów Unii Europejskiej i ze strefy Schengen, o niskim i średnim ryzyku występowania koronawirusa. W porównaniu z poprzednim komunikatem z 22 czerwca wystąpiły następujące zmiany:
- Wielka Brytania była krajem o średnim ryzyku (kolor pomarańczowy), teraz jest wśród krajów o niskim ryzyku (kolor zielony),

- Portugalia była krajem o wysokim ryzyku (kolor czerwony), teraz jest krajem o średnim ryzyku (pomarańczowy),

- Szwecja - była i nadal pozostaje krajem o wysokim ryzyku (czerwony),

- województwo śląskie (Polska) było obszarem o wysokim ryzyku (czerwony), teraz jest obszarem o niskim ryzyku (zielony).
Kolor zielony oznacza swobodny wjazd na teren Czech dla obywateli UE - mieszkańców tego kraju/obszaru, również w celach turystycznych.

 

Wykaz krajów jest ważny od 30 czerwca od północy. 

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

 

 

27 czerwca 2020

SAKSONIA: wydano nowe rozporządzenia obowiązujące w Saksonii:1/ w sprawie ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2 i COVID-19. 

Nadal obowiązują podstawowe zasady zapobiegania infekcjom wirusem:  ograniczenia dotyczące kontaktu - obowiązuje odległość 1,5 m między ludźmi w miejscach publicznych oraz obowiązek zakrycia ust i nosa podczas korzystania z transportu publicznego i w sklepach detalicznych, 
Od 27 czerwca dozwolone są uroczystości rodzinne poza strefą prywatną, na przykład w restauracjach z maksymalnie 100 osobami. 
Minimalna odległość 1,5 metra nie ma zastosowania w przedszkolach, szkołach i na imprezach szkolnych. 

2/ w sprawie stosowania kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Saksonii spoza UE.
pozostaje obowiązek 14 dniowej kwarantanny domowej i zgłaszania się do instytucji ochrony zdrowia. Wyjątki stosuje się do osób, które przejeżdżają przez Saksonię tranzytem, osoby posiadające aktualne (maksymalnie sprzed 48 godzin) zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza z kraju UE o braku zakażenia.

Rozporządzenia obowiązują od 27 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r. włącznie.

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html 


 

24 czerwca 2020 

Unia Europejska: Każdy kto planuje podróż za granice w celach turystycznych lub podjęcia pracy, może szybko sprawdzić w nowej europejskiej wyszukiwarce warunki przekraczania granic poszczególnych krajów unijnych. Informacje są dostępne w języku polskim.

https://reopen.europa.eu/pl

 

15 czerwca 2020 

POLSKA: otwarcie granic - od 15 czerwca  Polacy mogą podróżować do większości krajów UE.
W sobotę 13 czerwca 2020 r. zostały otwarte granice Polski dla obywateli krajów Unii Europejskiej.
Nie ma już obowiązku odbywania dwutygodniowej kwarantanny po przyjeździe do kraju.
Od 17 czerwca zostaną przywrócone międzynarodowe połączenia lotnicze z Polski. Polacy mogą podróżować do krajów UE, które zdecydowały się na otwarcie granic dla mieszkańców naszego kraju.

https://www.gov.pl/web/koronawirus


CZECHYod 15 czerwca możliwy jest tranzyt do/z Polski.
Wznowiono ruch turystyczny w Czechach dla podróżnych z Polski za wyjątkiem mieszkańców województwa śląskiego.

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

NIEMCYod 15 czerwca zostały zniesione kontrole na wszystkich niemieckich przejściach granicznych.
Na teren RFN można wjechać jedynie z określonych powodów np. w celach zawodowych lub rodzinnych, ale te ograniczenia mają przestać obowiązywać 1 lipca 2020 r.

https://www.bzbasel.ch/basel/baselbiet/deutschland-oeffnet-seine-grenzen-erst-am-dienstag-kommt-jetzt-das-grosse-chaos-138160991


 Inne kraje europejskie, które otworzyły granice dla obywateli Polski:
- Szwecja, Chorwacja, Bułgaria, Włochy, Litwa, Łotwa, Estonia
- od 15 czerwca 2020 r. do tych krajów dołączyły: Francja, Belgia, Grecja, Szwajcaria i Islandia,
- od 16 czerwca Austria.


5 czerwca 2020

CZECHY: Rząd Czech zapowiedział, że od 15 czerwca  obywatele UE powracający z krajów o niskim i średnim ryzyku zakażenia koronawirusem będą mogli mogą przybywać do Czech bez konieczności przeprowadzania testu. System wyznaczający kraje bezpieczne do podróżowania został dziś zatwierdzony przez rząd.


https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-evropskych-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/


Za kraje o niskim ryzyku uznaje się te zaznaczone na zielono – wszyscy obywatele UE przybywający z tych krajów do Czech nie muszą wykonywać testu.

Średnie ryzyko to kraje oznaczone kolorem żółtym – powracający z tych krajów Czesi nie musza wykonywać testów, osoby nie mające czeskiego obywatelstwa muszą.

Natomiast wysokie ryzyko – kraje czerwone – oznacza, że po przyjeździe z tych państw obowiązek wykonywania testów będzie dla każdego, niezależnie od obywatelstwa.


Wg stanu na dzisiaj Państwa członkowskie Unii Europejskiej i inne państwa Schengen o niskim ryzyku występowania covid-19 (żółte)to:

Republika Bułgarii, Republika Estońska, Republika Finlandii, Republika Chorwacji, Republika Islandii, Republika Cypryjska, Księstwo Liechtensteinu, Republika Litewska, Republika Łotewska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Węgierska, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Norwegii, Rzeczpospolita Polska, Republika Austrii, Rumunia, Republika Grecka, Republika Słowacka, Republika Słowenii, Konfederacja Szwajcarska.

https://koronavirus.mzcr.cz/od-15-cervna-mohou-obcane-eu-vracejici-se-ze-zemi-s-nizkym-a-strednim-rizikem-nakazy-koronavirem-prijet-do-cr-bez-nutnosti-testu


20 maja 2020

SAKSONIAWolne Państwo Saksonia (podobnie jak wszystkie pozostałe landy w Niemczech) zmieniło przepisy dotyczące przybywających i powracających podróżnych. Obowiązek kwarantanny dotyczy teraz wyłącznie podróżnych z krajów trzecich spoza Europy. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 21 maja 2020 r. I wygaśnie 14 czerwca 2020 r.


Wszyscy, którzy są obywatelami krajow Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są zwolnieni z kwarantanny po wjeździe na teren Niemiec.

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Saechsische-Corona-Quarantaene-Verordnung.pdf18 maja 2020

POLSKA: od dzisiaj z kwarantanny po przekroczeniu granicy wewnętrznej UE zwolnione są osoby podróżujące:

 1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie UE/EOG; 

 2) w celu nauki - dotyczy to uczniów i studentów pobierających naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami i studentami w celu umożliwienia tej nauki;

 3) objęcia wychowaniem przedszkolnym - dotyczy to dzieci uczęszczających do przedszkola w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/87813 maja 2020

POLSKA: Lista  laboratoriów wykonujących testy na obecność COVID-19 w województwie dolnośląskim : 

 • SSE we Wrocławiu; ul. Składowa 1/3,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny; ul. Borowska 213, Wrocław 
 • Diagnostyka Sp. z o. o. ul. Opolska 131a, Wrocław 
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy oraz Dolnośląskie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej ul. Kamieńskiego 73 A, Wrocław  
 • Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Wrocław 
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, ul. Koszarowa 5, Wrocław 
 • 4 Wojskowy Szpital kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, ul. Rudolfa Weigla 5, Wrocław 
 • Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB, ul Tarnogajska 11-13, Wrocław 
 • NZOZ "AURIMED" Artur Fuławka, Centrum Patologii Molekularnej Cellgen, ul. Piwna 13, Wrocław 
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, ul. Weigla 12, Wrocław  
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica 
 • ZOZ w Bolesławcu Laboratorium Centralne, ul. Jeleniogórska 4, Bolesławiec 

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid
11 maja 2020

NIEMCY: Federalne Ministerstwo Pracy zlikwidowało lukę w zasiłku z tytułu krótkiego czasu pracy (Kurzarbeit). Nowe rozporządzenie jest na korzyść osób dojeżdżających do pracy do Niemiec z innych krajów (pracownicy przygraniczni).

Po zamknięciu granic i wprowadzeniu kwarantanny dla pracowników przygranicznych przez Polskę i Czechy, pracownicy z tych krajów nie mogli dojeżdżać do pracy i stracili prawo do wynagrodzenia od niemieckiego pracodawcy, a tym samym do świadczenia z tytułu Kurzarbeit. 

Dzięki zmianie osoby, które w wyniku zamknięcia granic nie mogły dojechać do pracy, będą mogły otrzymać świadczenie Kurzarbeit również wstecz, o ile pracodawca ma je przyznane przez niemiecki urząd pracy.

https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld


CZECHY:  Czeski rząd podjął decyzję o częściowej rezygnacji z nakazu noszenia masek ochronnych na twarzy. Nie będzie obowiązku zakrywania twarzy w miejscach publicznych od 25 maja. Noszenie maseczek nadal będzie jednak obligatoryjne w zamkniętych pomieszczeniach, w środkach komunikacji publicznej i w taksówkach.

Czeski rząd zezwolił także na ponowne otwarcie niektórych szkół, salonów fryzjerskich, centrów handlowych i kin. Wznowiły działalność muzea i galerie handlowe. Można także organizować wesela, wydarzenia kulturalne i religijne, o ile liczba ich uczestników nie przekracza 100 osób. Treningi wznowiły również profesjonalne drużyny sportowe.

Od 11 maja czynne są puby i ogródki piwne.

Wznowiono pasażerski transport międzynarodowy, na razie kolejowy i autobusowy, ale od 18 maja na trasy międzynarodowe wracają również samoloty.


4 maja 2020

POLSKA: Od dzisiaj od północy weszła zmiana, na którą oczekiwało wielu mieszkańców Dolnego Śląska oraz ich niemieccy i czescy pracodawcy.

Zniesiony został nakaz odbywania 14-dniowej kwarantanny dla osób powracających do Polski zza granicy w przypadku, gdy są pracownikami przygranicznymi.

W § 3.3. Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 2maja 2020 określa, żeobowiązek odbywania kwarantanny nie dotyczy osób, które przekraczają granicę w związku z:


2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariu-szowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.
5. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje się do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).


1) wykonywaniem czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;

2) pobieraniem nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym  przez uczniów i studentów.

Każdy jest zoobowiązany udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Zwolnienie z kwarantanny nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny (osoba wykonująca zawód medyczny oznacza osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny) oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.  4 maja 2020

POLSKA: Od dzisiaj złagodzenie niektórych zasad, ograniczeń, nakazów i zakazów na ternie Polski.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków
 • Hotele i noclegi ruszają, ale bez basenów i siłowni
 • Sklepy budowlane czynne w weekendy
 • Otwarte biblioteki i muzea
 • Rusza rehabilitacja lecznicza

 • https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap


  2 maja 2020

  POLSKA: Dzisiaj wieczorem w Dzienniku Ustaw z 2maja 2020 poz. 792 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

  Tym samym traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697 i 750).

  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/792


  1 maja 2020

  CZECHY: Od 1 maja 2020 zmieniły się przepisy dla osób przejeżdżające przez granice czeską.Zgodnie z regulacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pracownicy przygraniczni, dzieci, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie i legalnie przekraczają granicę państwową z Niemcami, Austrią, Polską lub Słowacją nie muszą natychmiast poddawać się kwarantannie po wjeździe na teren Czech pod warunkiem, że:

  - przy pierwszym wjeździe na terytorium Republiki Czeskiej przedłożą potwierdzenie ukończenia testu PCR na obecność wirusa w organizmie.

  Test PCR można również ukończyć w Czechach w ciągu 72 godzin od wjazdu, jednak osoby te są zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie regionalnej stacji higienicznej.

  Pracowników obowiązują ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się w Republice Czeskiejprzez 14 dni od każdego wjazdu , z wyjątkiem podróży do pracy, podróży niezbędnych w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb, podróży do lekarza, podróży w pilnych sprawach urzędowych, wycieczki z powrotem do miejsca zamieszkania, pogrzeby.

  Osoby te mogą podróżować ponad 100 km od granicy państwowej. Jeśli jednak przejeżdżają dalej niż 100 km, mogą korzystać z głównych przejść granicznych w trybie 24/7 dla tej podróży. Osoby dojeżdżające do pracy, które podróżują mniej niż 100 km od granicy państwowej, mogą nadal korzystać z tak zwanych przejść dla osób dojeżdżających do pracy (czynnych od 5:00 do 23:00). Jeżeli dana osoba nie jest pracownikiem przygranicznym, to  nie może korzystać z przejściowych przejść granicznych.

  Dokumenty do wjazdu:

  potwierdzenie zatrudnienia transgranicznego (wzór https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx )


  https://www.mvcr.cz/clanek/preshranicni-pracovnici-tzv-pendleri.aspx


  30 kwietnia 2020

  SAKSONIA: Rząd Saksonii zatwierdził w czwartek nowe rozporządzenie w sprawie ochrony koronowej. Regulacje obowiązują od poniedziałku 4 maja. 

  Aktualnie obowiązujące ograniczenia koronowe i otwarcie niektórych obiektów i usług dostępnych dla ludności:

  • Otwarte bedą miejsca pamięci, biblioteki przeznaczone wyłącznie do wypożyczania mediów, archiwa, muzea, wystawy, galerie, sale wystawowe i obiekty zewnętrzne ogrodów botanicznych i zoologicznych. W zamkniętych pomieszczeniach należy nosić osłonę na usta i nos.
  • Szkoły nauki jazdy mogą być otwarte, ale wyłącznie dla zajęć teoretycznych.
  • Place zabaw pod warunkiem przestrzegania specjalnej koncepcji higienicznego użytkowania.
  • Dozwolone jest również ponowne korzystanie z zewnętrznych obiektów sportowych pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących odległości i higieny.
  • Przepisy dotyczące sklepów, przedsiębiorstw i usługodawców pozostają w dużej mierze niezmienione.
  • Restauracje, hotele i obiekty noclegowe pozostaną zamknięte.
  • Ograniczenia w kontaktach oraz obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zakupów oraz w autobusach i pociągach pozostają.
  • Aby ograniczyć lub nawet zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, nadal istnieje wezwanie do powstrzymania się od prywatnych podróży, wycieczek i odwiedzin - również przez krewnych. Odnosi się to również do jednodniowych wycieczek krajowych dla turystów.
  • Wszystkie zgromadzenia i inne zgromadzenia ludzi pozostają zabronione.
  • Zakazy odwiedzania szpitali, domów starców i domów opieki


  Nowe saksońskie rozporządzenie w sprawie ochrony koronnej obowiązuje do dnia 20 maja 2020 r. włącznie.


  https://www.coronavirus.sachsen.de/


  23 kwietnia 2020

  CZECHY: Rząd poszerzył krąg cudzoziemców, którzy mogą wjechać na terytorium Republiki Czeskiej na jasno określonych warunkach.  Obywatele Republiki Czeskiej i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na wjazd na terytorium Czech od północy w dniu 27 kwietnia 2020 r. mają dwie możliwości przyjazdu:

  - 14-dniowa kwarantanna

  lub

  - przedstawienie zaświadczenia o badaniu wydane przez lekarza lub organ zdrowia publicznego potwierdzające, że zostali przebadani na obecność COVID-19 z wynikiem ujemnym. Test nie może być starszy niż 4 dni i jest przeprowadzany przez osobę na jej koszt. 

  "W przypadku osób dojeżdżających do pracy wystarczy, aby zdawał test co 14 dni, a każdego dnia wolno mu przekraczać granicę ”- powiedział minister zdrowia Vojtěch na konferencji prasowej zapytany o osoby dojeżdżające do pracy.

  Wynik testu musi być okazany na granicy przed wjazdem.

  https://www.mvcr.cz/clanek/lide-s-maximalne-ctyri-dny-starym-negativnim-testem-na-koronavirus-nemuseji-pri-navratu-do-ceska-do-karanteny.aspx


  20 kwietnia 2020

  POLSKA: Od dzisiaj rozpoczyna się pierwszy etap znoszenia ograniczeń. Daty wejścia w życie pozostałych etapów będą ustalane na bieżąco na podstawie dynamiki nowych zachorowań.

  Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

  PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020

  Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

  Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:

  • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 mkw wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
  • w sklepach o powierzchni większej niż 100 mkw na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 mkw powierzchni

  Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

  • Dopuszcza się przemieszczanie w celach rekreacyjnych - można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze. Place zabaw nadal pozostają zamknięte!
  • Kult religijny – 1 osoba na 15 mkw
  • Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. 


  17 kwietnia 2020

  SAKSONIA: Rząd Saksonii przyjął w piątek nowe regulacje dotyczące zasad ochrony przeciw koronawirusowi, które będą obowiązywały od 20 kwietnia do 3 maja.

  W Saksonii ludzie mogą robić zakupy w mniejszych sklepach o powierzchni do 800 mkw, w tym również ogrodniczych, budowlanych i ze sprzętem komputerowym. Możliwy jest udział w nabożeństwach.

  Nadal zabrania się otwierania wszelkiego rodzaju firm gastronomicznych oraz hotelarskich i hotelarskich w celach turystycznych. 

  Wolno opuszczać własne mieszkanie bez uzasadnionego powodu, ale wylącznie samotnie lub z osobami, z którymi się mieszka.

  Obowiązuje obowiązek zakładania maski ochronnej na usta i nos podczas zakupów i w lokalnym transporcie publicznym (za wystarczające uznaje się również szliki lub chusty). W pozostałych sytuacjach stosowanie maski jest zalecane.

  https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-6145


  16 kwietnia 2020

  POLSKA: Od 16 kwietnia zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka. Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność,  powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60 °C.

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/obowiazek-zakrywania-ust-i-nosa-w-przestrzeni-publicznej/


  CZECHY: Ministerstwo Zdrowia przygotowało 5-stopniowy schemat zwalniania obostrzeń. Pierwszy etap jest wprowadzany już od 20 kwietnia.

  W tym etapie będą mogły być uruchamiane:

  • indywidualne zajęcia dla studentów ostatniego roku studiów, dotyczy uniwersytetów i podobnych instytucje naukowo-akademickich,  zawsze do maksymalnie 5 studentów.
  • Zakłady rzemieślnicze
  • Targowiska i giełdy towarowe
  • Komisy i salony samochodowe
  • Treningi na świeżym powietrzu dla profesjonalnych sportowców (dla amatorów jest ciągłe zakaz)
  • Śluby dla maksymalnie 10 osób w określonych warunkach higienicznych

  https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-20-4-2020

  Kolejny etap jest zaplanowany na 27 kwietnia.

  Na żadnym etapie nie są przewidziane zmiany na granicach Czech!

  https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/  14 kwietnia 2020

  CZECHY: Od 14 kwietnia 2020 r. obowiązują zmiany dotyczące wjazdu do Republiki Czeskiej:

   Ogólny zakaz opuszczania Czech kończy sięCudzoziemcy mieszkający w Czechach, podobnie jak obywatele Czech, będą mogli podróżować za granicę z możliwością powrotu w nagłych wypadkach. 

   Cel podróży ogranicza się do niezbędnych i uzasadnionych przypadków (np. wykonywania obowiązków służbowych, pracy za granicą itp.). Kontrola przez policję bezpośrednio na przejściach granicznych. Wcześniejsze powiadomienie przez ambasady nie jest już konieczne.

   Po powrocie do Republiki Czeskiej wszyscy (obywatele i cudzoziemcy) muszą przejść obowiązkową 14-dniową obowiązkową kwarantannę. Obowiązkowe zwolnienie z kwarantanny ma zastosowanie wyłącznie do jasno określonych przypadków podróży trwających krócej niż 24 godziny. 

  Nadal obowiązuje zakaz wjazdu cudzoziemców (w tym obywateli UE), z wyjątkiem osób posiadających ważne zezwolenie na pobyt. 

  Jest też możliwy tranzyt dla obywatela UE lub obcokrajowca zamieszkałego w innym kraju UE będącego w drodze do swojego kraju (na podstawie noty z ambasady państwa macierzystego).

  https://www.mvcr.cz/clanek/hlavni-zmeny-v-pravidlech-pro-vstup-na-uzemi-cr-platne-od-14-dubna-0-00.aspx


  UNIA EUROPEJSKA: 2,7 mldEUR z budżetu UE na wsparcie sektora opieki zdrowotnej

  Aby bezpośrednio wspierać systemy opieki zdrowotnej w krajach UE, Komisja Europejska zaproponowała uruchomienie unijnego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych - środka, który Rada szybko zatwierdziła 14 kwietnia. Instrument o wartości 2,7 miliarda euro będzie wspierać dystrybucję sprzętu ochronnego, transport pacjentów do szpitali, gdzie występują  wolne miejsca oraz rozwój leków i metod testowania.

  Instrument będzie wykorzystywany wraz z innymi narzędziami UE, na przykład zapasami medycznymi, które otrzymują 300 mln EUR oprócz pierwotnie proponowanego przydziału w wysokości 80 mln EUR, w celu wsparcia dystrybucji sprzętu medycznego w całej UE. Osoby fizyczne, fundacje i państwa członkowskie będą mogły przekazywać darowizny i fundusze społecznościowe.


  POLSKA: Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony do 26 kwietnia 2020 r.

   Poza tym wprowadzono zmiany:

  • wydłużenie o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
  • przyznanie prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat, dotyczy to dzieci, które mają:
  1. do 16 lat i mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. do 18 lat i mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095  10 kwietnia 2020

  SAKSONIA: nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny


  Osoby, które wrócą do Saksonii z zagranicy, będą musiały zostać poddane kwarantannie przez dwa tygodnie. Wolne Państwo Saksonia wydało to nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny na podstawie zaleceń Gabinetu Kryzysowego w Berlinie, poinformowała w czwartek w Dreźnie minister spraw społecznych Petra Köpping. Rozporządzenie jest wiążące dla wszystkich krajów, w tym dla Polaków, którzy przebywali poza Niemcami ponad 48 godzin.

  Istnieją wyjątki tylko dla grup zawodowych, takich jak lekarze, pielęgniarki lub kierowcy ciężarówek. Pracownicy ci potrzebują zaświadczenia od swojego pracodawcy. 

  Z obowiązku kwarantanny są również wyłączeni pracownicy przedsiębiorstw transportu lotniczego, morskiego, kolejowego, kolejowego lub autobusowego. 

  Specjalne ważne powody podróży mogą również prowadzić do zwolnienia. Obejmuje to wspólną opiekę, wizytę u partnera, który nie mieszka w tym samym gospodarstwie domowym, pilne leczenie i wsparcie dla osób potrzebujących ochrony – w takich sytuacjach decyduje Departament Zdrowia Saksonii.

  Za złamanie kwarantanny grozić będą wysokie grzywny: od 150 do 3000 euro. Powrót bądź przyjazd do Niemiec trzeba będzie zgłosić miejscowym władzom. Kto tego nie zrobi, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 150 euro do 2000 euro. W czasie kwarantanny nie wolno przyjmować w domu gości; złamanie tej zasady kosztować może od 300 do 5000 euro.

  Poddani kwarantannie nie mogą iść do pracy przez 14 dni, nie przyjmują gości i nie mogą opuszczać swojego mieszkania. Departament Zdrowia kontroluje stosowanie tych zasad.

  Rozporządzenie będzie obowiązywać od Wielkiego Piątku, 10 kwietnia i wygaśnie 20 kwietnia 2020 r. o północy.

  https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift_gesamt/18658/40808.html


  9 kwietnia 2020

  POLSKA: sytuacja na granicach wg nowych zasad - Obowiązuje do 3 maja 2020 r.

  Nadal obowiązuje ograniczenie  przekraczania granic Polski przez cudzoziemców.

  Granice Polski mogą przekraczać tylko i wyłącznie: 

  • obywatele RP,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
  • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
  • dyplomaci,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

  Transport cargo działa normalnie. 

  https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


  SAKSONIA:  Dotacje na zakwaterowanie są teraz dla wszystkich czeskich i polskich dojeżdżających do pracy w infrastrukturze systemowej

  Na dzień dzisiejszy Państwowa Dyrekcja Saksonii rozszerza przyznawanie dotacji na zakwaterowanie dla osób dojeżdżających do pracy z Czech i Polski, które pracują w firmach i instytucjach posiadających znaczenie krytyczne dla systemu infrastruktury w Saksonii.
   
  Ze skutkiem natychmiastowym dotacje będą wypłacane także pracownikom pracującym w obiektach i firmach, które służą zapewnieniu porządku publicznego i infrastruktury publicznej lub zaopatrzeniu ludności. Obejmuje to rolnictwo i przemysł spożywczy, handel żywnością i logistykę w celu zapewnienia codziennych potrzeb. Pomocnicy sezonowi są wykluczeni z finansowania. 

  Zryczałtowana stawka w wysokości 40 euro za noc była wcześniej tylko dla osób dojeżdżających do pracy z Czech i Polski, które pracują w medycynie lub pielęgniarstwie. Członkowie rodziny otrzymują 20 euro.

  Wnioski składają pracodawcy w Państwowej Dyrekcji Saksonii w Chemnitz.


  https://www.lds.sachsen.de/?ID=16354&art_param=936


  8 kwietnia 2020

  NIEMCY: Aktualne informacje na temat ograniczeń w podróżach i kontroli granicznej na granicach lądowych, w lotnictwie i żegludze.

  Aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa korony w Niemczech i Europie oraz przerwać łańcuch infekcji, federalny minister spraw wewnętrznych zarządził ograniczenia w podróżach:

  • Należy unikać podróży, które nie są absolutnie konieczne.
  • Obywatele niemieccy nie mają żadnych ograniczeń wjazdowych, w każdym przypadku mogą wjechać do Niemiec.
  • Międzynarodowy handel towarami pozostaje niezmieniony
  • Osoby dojeżdżające do pracy mogą również nadal wjeżdżać - jeśli istnieją oznaki zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), urzędnicy na miejscu decydują w porozumieniu z odpowiednim organem ds. Zdrowia, jak postępować.
  • Podróżni nieposiadający obywatelstwa niemieckiego, mogą wjechać na terytorium Niemiec tylko wtedy, gdy istnieje ważny powód. W tym celu powinny być dostępne odpowiednie dowody.
  • Na granicach lądowych z Austrią, Francją, Luksemburgiem, Danią i Szwajcarią granicę można przekroczyć tylko na niektórych przejściach granicznych. 
  • W porozumieniu z innymi krajami UE federalny minister spraw wewnętrznych rozszerzył tymczasowe kontrole graniczne na ruch lotniczy w Europie. Obywatele UE i ich rodziny, a także obywatele państw trzecich posiadający prawo pobytu długoterminowego w kraju UE (np. Studenci) mogą podróżować przez Niemcy do swojego kraju lub kraju zamieszkania. Jeżeli nie ma pilnej przyczyny wjazdu, obywatele państw trzecich zostaną odrzuceni na granicy. 


  7 kwietnia 2020

  CZECHY: Od 14 kwietnia ujednolicona będzie procedura dla pracowników przygranicznych. 

  Przed wyjazdem do pracy te same warunki będą miały zastosowanie do wszystkich sąsiednich państw - reżim dwóch tygodni za granicą, dwóch tygodni w kwarantannie domowej.

  Pracownicy służby zdrowia, służby socjalne i ratownicze mogą przekraczać granicę bez 14-dniowej kwarantanny. 

  Wszystkie osoby mieszkające w Republice Czeskiej nadal podlegają ograniczeniom swobodnego przemieszczania się narzuconym przez Ministerstwo Zdrowia, nawet w przypadku, gdy jest to wyjazd za granicę Czech.  Wszystkie osoby, z wyjątkiem wyjątków, są zobowiązane zgłosić swój przyjazd zza granicy do regionalnego urzędu zdrowia publicznego po powrocie. Osoby podróżujące do Czech są również zobowiązane do zgłaszania lekarzowi wszelkich objawów choroby.

  https://www.mvcr.cz/clanek/upravujeme-rezim-na-hranicich-po-velikonocich-se-mj-rozsiri-moznosti-vycestovat-do-zahranici.aspx


  6 kwietnia 2020

  NIEMCY: Rząd federalny postanowił o wprowadzeniu wyjątków w ograniczeniach wjazdu do Niemiec dla pracowników sezonowych.  Ułatwienia są skierowane do tzw. z krajów trzecich, Wielkiej Brytanii i krajów UE  spoza strefy Schengen (w tym Bułgarii i Rumunii) oraz krajów, do których tymczasowo przywrócono kontrole na granicach wewnętrznych (Austria, Szwajcaria, Francja, Luksemburg, Dania).

  Ustalono pewne zasady przyjazdów m.in. przyjazd wyłącznie samolotem, odbieranie pracowników na lotnisku przez pracodawcę, zakaz opuszczania miejsca pracy przez 14 dni (przy jednoczesnym świadczeniu pracy), w tym czasie pracodawcy muszą zapewnić pełne wyżywienie i zakwaterowanie.

  Te przepisy nie dotyczą Polaków i Czechów którzy mogą przekraczać granicę, o ile udają się do pracy na terenie Niemiec.

  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen/reisebeschraenkungen-grenzkontrollen-liste.html#f13918450


  3 kwietnia 2020

  CZECHY: Ostrzeżenie dla Polaków i innych obywateli UE, którzy wracają do Republiki Czeskiej drogą lądową:

  Możliwość wjazdu do Republiki Czeskiej drogą lądową na podstawie dokumentów innych niż potwierdzenie tymczasowego zamieszkania w Republice Czeskiej lub zezwolenie na pobyt stały w Republice Czeskiej (czyli np. na podstawie karty ubezpieczenia lub umowy najmu) upływa w dniu 5 kwietnia 2020. Każdemu obywatelowi UE, czyli również Polakom, jeśli chcą przyjechać do Czech, ponieważ mają tam miejsce zamieszkania, pracy lub szkoły, zaleca się jak najszybszy przyjazd. 

  https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx


  DOLNY ŚLĄSK/SAKSONIA: Region Saksonia udostępnił w ramach porozumienia marszałka Cezarego Przybylskiego oraz premiera landu Michaela Kretschmera, laboratorium w Dreźnie, w   którym każdego dnia badanych będzie dodatkowo około 200 próbek od mieszkańców Dolnego Śląska z podejrzeniem zakażenia zakażonych wirusem COVID-19. Próbki dowożone będą przez sanepid, a wyniki będą spływały drogą mailową jeszcze tego samego dnia.

  - Dolny Śląsk przeprowadza najwięcej testów w Polsce. Ich ilość jest kluczowa, aby wiarygodnie szacować skalę zarażeń i skutecznie z nimi walczyć. Z każdym dniem zyskujemy nowe narzędzia w walce z pandemią – mówi marszałek Cezary Przybylski.

  http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/single-view/artykul/kolejne-laboratorium-bada-testy-na-obecnosc-wirusa-covid-19/  2 kwietnia 2020

   Sejm RP uchwalił 31 marca 2020 r. ustawę przewidującą m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

  Wszystkie informacje dostępne są w 4 językach na stronie  Urzędu Do Spraw Cudzoziemców pod adresem:

  https://udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow/  1 kwietnia 2020

  POLSKA/DOLNY ŚLĄSK: Od dzisiaj zaczyna funkcjonować tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorstw. Część rozwiązań zgodnie z wolą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie realizował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

  Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych.

  https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

  http://eures.dwup.pl/aktualnosc-1-206-koronawirus_wsparcie_dla_firm_w.html


  SAKSONIA: Wczoraj Rząd Saksonii zatwierdził nowe rozporządzenie Saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych w celu ochrony przed koronawirusem, które reguluje dalsze ograniczenia poruszania się na obszarze Saksonii. Nowe rozporządzenie ma obowiązywać do 19 kwietnia 2020.  

  Celem nowego rozporządzenia jest dalsze ograniczenie fizycznych kontaktów społecznych między mieszkańcami Saksonii do absolutnego minimum.

  Zakazy będą egzekwowanie za pomocą grzywien i kar:

  - opuszczanie mieszkania bez powodu – 150 EURO

  - naruszenie zakazu odwiedzin np. w domu opieki lub szpitalu – 500 EURO

  - przekroczenie dozwolonej w obiekcie liczby osób – kara dla zarządcy od 500 do 1000 EURO  31 marca 2020

  SAKSONIA: Dla osób mieszkających w Saksonii są do pobrania przydatne informacje w języku polskim – dostępne na stronie internetowej Wolnego Kraju Saksonia 

  https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen-uebersetzungen-5359.html#a-5373


  POLSKA: Do 13 kwietnia 2020 przedłużona została kontrola na granicy wewnętrznej. Granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą w dalszym ciągu można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach.

  Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się  obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Z kwarantanny zwolnione są załogi statków, samolotów, pociągów, żołnierze Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujący zadania służbowe. Z kwarantanny zwolnieni są również kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego oraz kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.

  Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie odbywał kwarantannę. Informacje te wprowadzane są przez funkcjonariuszy Straży Granicznej bezpośrednio do bazy danych i przekazywane służbom sanitarnym.

  Nie wypełnia się już papierowych kart lokalizacji.

  https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8304,Koronawirus-informacje-dla-podroznych.html


  CZECHY: Od 31 marca 2020 r. do 12 kwietnia 2020 wszystkie zasady wjazdu i wyjazdu obywateli Czech i cudzoziemców na terytorium Republiki Czeskiej i z terytorium Republiki Czeskiej zostały na nowo ujednolicone jedną rezolucją rządu.

  Nowa rezolucja zawiera zarówno zasady obowiązujące w poprzednich rezolucjach, jak i niektóre nowe punkty. Głównym z nich jest obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla wszystkich osób, obywateli Czech i cudzoziemców, którzy wjeżdżają na nasze terytorium od północy. Obowiązek kwarantanny nie ma zastosowania do wybranych kategorii osób, na przykład niektórych osób ubiegających się o ochronę międzynarodową (pracowników służby zdrowia, usług społecznych i zintegrowanego systemu ratunkowego lub pracowników podróżujących do Polski i Słowacji), personelu transportu międzynarodowego lub personelu infrastruktury krytycznej.

  Nowa rezolucja rządu zawiera poza tym:

  • Ogólny zakaz wjazdu do Republiki Czeskiej dla wszystkich cudzoziemców i szereg wyjątków od tego zakazu.
  • Ogólny zakaz opuszczania Republiki Czeskiej i szereg wyjątków od tego zakazu.
  • Środki podjęte przy wjeździe do Czech (np. pomiar temperatury itp.) dla wybranych kategorii osób.
  • Obowiązek kwarantanny dla wszystkich osób wjeżdżających na terytorium Republiki Czeskiej i szereg wyjątków od tego obowiązku.
  • Określenie kategorii osób, dla których obowiązują surowsze warunki przemieszczania się na terytorium po wjeździe do Republiki Czeskiej.

  Przestają obowiązywać poprzednie regulacje dotyczące przekraczania granicy czeskiej wprowadzone w związku z epidemią.

  https://www.mvcr.cz/clanek/karantena-pro-vsechny-kteri-prijizdeji-do-ceska-prekracovani-hranic-nove-upravuje-komplexni-usneseni-vlady.aspx?fbclid=IwAR1u5JHeCQww4BGzm0WfelGn_FnzYwlfkJcvkK8Clmy3stCirlMW4j5R1zg


  NIEMCY: Ambasada RFN w Polsce przygotowała informacje dla Polaków pracujących w Niemczech z zakresu prawa pracy i BHP. Materiał przedstawia stan prawny na 25.03.2020 

  Treść w wersji PDF do pobrania dostępna na naszej stronie w zakładce KORONAWIRUS_Pliki do pobrania lub na stronie Niemieckiego Ministwrstwa Pracy i Spraw Społecznych - trzeba kliknąć czerwony napis "Jetzt herunterladen":

  https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Meldungen/2020/corona-faqs-pol.html  NIEMCY: Niemiecki EURES przekazał informację, że ze względu na zawieszenie do odwołania bezpośredniej obsługi klientów w niemieckich urzędach pracy, została uruchomiona specjalna INFOLINIA w języku polskim dla Polaków pracujących w Niemczech:

  +49 335 570 4733

  Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 16:00.

  Poza tym informacje online na temat świadczeń, wniosków itp. są dostępne na stronie: www.arbeitsagentur.de/eservices

  W razie pytań można zadać pytanie poprzez e-mail:  30 marca 2020

  DOLNY ŚLĄSK: Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące kwarantanny nałożonej po przekroczeniu granicy można kierować na adres: . Trzeba precyzyjne opisać swoją sytuację, wątpliwości czy zgłaszane żądania. Pracownicy Dolnosląskiego Urzędu Wojewódzkiego dołożą starań, aby pomóc. 

  DOLNY ŚLĄSK: zachęcamy wszystkich, którzy mają czas i możliwości, żeby pomóc seniorom w zrobieniu zakupów, do zgłoszenia się do miejscowego ośrodka pomocy społecznej, które koordynują pracę wolontariuszy. Plik w wersji EXCEL do pobrania dostępny na naszej stronie w zakładce KORONAWIRUS_Pliki do pobrania

  https://www.gov.pl/web/koronawirus


  27 marca 2020

  SAKSONIA: Wszyscy Polacy, którzy pracują w Saksonii w medycynie i pielęgniarstwie, a także w powiązanych obszarach (np. kuchnie czy pralnie w szpitalach) otrzymają dodatkowy specjalny zasiłek na utrzymanie, ograniczony do trzech miesięcy, 40 euro na osobę dziennie lub 20 euro dla każdego członka rodziny. 

  W tym celu należy zgłosić się do swojego pracodawcy. Od poniedziałku na stronach internetowych Krajowej Dyrekcji Saksonii (Landesdirektion Sachsen) będą dostępne online odpowiednie formularze - w języku niemieckim, czeskim i polskim. 

  Prawo do uzyskania dopłaty mają również pracownicy, którzy już wcześniej korzystali z zakwaterowania na terenie Saksonii.  

  https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/235301


  POLSKA: Od północy obowiązuje zaostrzenie przepisów dotyczących przekraczania granic.   Obowiązuje zakaz przekraczania granic z wyjątkiem następujących grup osób:

  • Obywatele RP
  • Cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dzieci obywateli RP albo osoby pozostające pod stałą opieką obywateli RP
  • Osoby, które posiadają Kartę Polaka
  • Dyplomaci
  • Osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP
  • Cudzoziemcy posiadający prawo do wykonywania pracy na terytorium RP
  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach nieuwzględnionych powyżej komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej - może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)
  • Cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów

  Wszyscy przekraczający polską granicę będą poddani są obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej i są zobowiązani są do wypełnienia formularzy lokalizacyjnych : https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dotyczacy-kontroli-sanitarnych-na-granicach

  Od północy wymóg odbycia obowiązkowej kwarantanny nie dotyczy jedynie:

  • Kierowców zawodowych i transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki;
  • Żołnierzy Sił Zbrojnych RP lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujący zadania służbowe;
  • Załóg statków w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załóg statków powietrznych

  https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-co-trzeba-wiedziec-o-kwarantannie


  26 marca 2020

  POLSKA: W związku z wydłużeniem terminu, w którym nie funkcjonują żłobki, przedszkola, szkoły do 10 kwietnia 2020, trwają prace nad przedłużeniem okresu, za który będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. Nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

  W związku z tym - do czasu wejścia w życie ustawy - osoba, która chce wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14 dni po 25 marca br. może:

  - złożyć nowe oświadczenie, tak jak do tej pory, które zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów

  albo

  - wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, w takim przypadku zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku kalendarzowym.

  https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/inne/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-po-25-marca-2020-r_/3250803

   

  25 marca 2020

  NIEMCY: Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) wprowadza  od 25.03.2020 r. od godz. 17.00 zakaz wjazdu do Niemiec dla pracowników sezonowych i osób zatrudnionych przy zbiorach. Zasada ma zastosowanie do wjazdów z krajów trzecich, Wielkiej Brytanii i krajów UE nieobjętych strefą Schengen (w tym Bułgarii i Rumunii) oraz krajów, dla których tymczasowo przywrócono kontrole na granicach wewnętrznych.  Kontrole na granicach wewnętrznych obowiązują z Austrią, Szwajcarią, Francją, Luksemburgiem i Danią i będą obowiązywać początkowo do 26 marca 2020 r. 

  Zakaz NIE OBEJMUJE Polaków, Czechów i Słowaków!

  https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2020/03/pm-saisonarbeiter.html


  POLSKA: W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. wprowadzone zostają kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczą one osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie (pracownicy przygraniczni).

  Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

  Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) pracownicy przygraniczni będą musieli odbyć po przekroczeniu granicy 14-dniową obowiązkową kwarantannę.

  Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.


  12 marca 2020


  EURES DWUP: doradcy EURES w DWUP pracują normalnie, tylko poza biurem, można dzwonić – w godzinach pracy czyli od 7.30 do 15.30, pytać na czacie online, pisać maile, odpowiadamy na bieżąco….

  To wszystko w związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem w trosce o nasze i Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. ZOSTAŃMY W DOMU!

  wprowadził: Concept INTERMEDIA
  utworzono: 14-12-2012
  ostatnia modyfikacja: 02-08-2021
  Strona główna
  Powrót
  Drukuj
  Pobierz PDF
  Wypowiedz się