DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Opcje zaawansowane
Projekt RPO II

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

"Chcę – szukam – znajduję – pracuję w UE"

 


4 

 


Projekt własny DWUP w ramach działania

8.2.F RPO WD 2014-2020

 

Całkowita wartość Projektu: 928 387,50 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 789 129,37 zł

 

Cel projektu

 

Podniesienie szans na zatrudnienie w ramach ofert pracy EURES przez 100 mieszkańców woj. dolnośląskiego poprzez włączenie ich w USMT (ukierunkowane schematy mobilności transnarodowej) w okresie 2018-2019.

 

Kto może być uczestnikiem projektu?


Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie kryteria:

 

1) mieszka w województwie dolnośląskim;

2) od 30 roku życia;

3) pozostaje bez zatrudnienia, tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo;

4) znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należy do co najmniej jednej z poniższych grup:

 

- osoba po 50 roku życia;

- kobieta;

- osoba z niepełnosprawnościami;

- osoba długotrwale bezrobotna;

- osoba o niskich kwalifikacjach.

 

5) wypełniła Formularz rekrutacyjny i dostarczyła go do Biura Projektu lub Punktu Kontaktowego.

 

Przewidywane wsparcie


I. Diagnozowanie potrzeb oraz poradnictwo i międzynarodowe pośrednictwo pracy EURES:

 • określenie potrzeb uczestnika i ustalenie ścieżki udziału w projekcie;
 • spotkania, warsztaty z doradcami zawodowymi;
 • indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • dostęp do ofert pracy EURES;
 • przygotowanie CV w języku polskim;
 • tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych na język niemiecki lub angielski.

 

o

 

II. Wsparcie dla mobilności uczestników projektu poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych oraz usługi związane z przeniesieniem się do kraju pracodawcy:

 • szkolenie komputerowe z obsługą Internetu dla 30 osób;
 • szkolenia zawodowe dla 35 osób;
 • szkolenia językowe dla 30 osób;
 • dodatek relokacyjny na zakwaterowanie;
 • poradnictwo dotyczące warunków życia i pracy w krajach UE, EOG i Szwajcarii.

 

Biuro Projektu:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia we Wrocławiu

al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław

pok. 521

 

tel.: 71 39 74 310, 71 39 74 333

e-mail:

 

(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 14.30)

 

Punkt Kontaktowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Ogrodowa 5B

58-306 Wałbrzych

pok. 301

 

tel.: 74 88 66 562, 74 88 66 546

e-mail:

 

(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30)

 

Punkt Kontaktowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia w Jeleniej Górze

al. Wojska Polskiego 18

58-500 Jelenia Góra

pok. 101

 

tel.: 75 75 45 179

e-mail:

 

(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30)

 

Punkt Kontaktowy:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Filia w Legnicy

pl. Słowiański 1

59-220 Legnica

pok. 521

 

tel.: 76 85 03 411

e-mail:

 

(czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 – 14.30)

wprowadził:  Marta Grochowska
utworzono: 20-07-2018
ostatnia modyfikacja: 20-01-2020
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się