DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Baner RPO II.jpg
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych...

Miejscowość, data …………………………

 

...........................................

(imię i nazwisko)

 

..........................................

(adres)

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

W związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów pośrednictwa pracy oraz udostępnianie danych osobowych innym podmiotom tj. pracodawcy, osobie reprezentującej pracodawcę lub doradcy EURES zgodnie z art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 

……………………………

(podpis)

 

wprowadził:  Zespół ds. Eures
utworzono: 25-02-2013
ostatnia modyfikacja: 31-12-2014
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się