DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Baner RPO II.jpg
baner yfej3.jpg
Opcje zaawansowane
Podstawy prawne

Sieć EURES jest jedną z form realizacji prawa swobodnego przepływu pracowników w UE/EOG. Poniżej przedstawiamy akty prawne, związane z wdrażaniem tego fundamentalnego prawa.

 

Swoboda przepływu pracowników - wspólnotowe akty prawne

 

Traktat Rzymski

Traktat Rzymski o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej z dnia 25 marca 1957 r. w art. 3 określa warunki konieczne do utworzenia wspólnego rynku i jego funkcjonowania, w tym usuwanie między państwami członkowskimi wszelkich przeszkód w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału.

Postanowienia dotyczące swobody przepływu pracowników zawarte są w art.: 3 pkt. c), 48, 49 (więcej). 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnatrz Unii (ujednolicenie) z 5 kwietnia 2011 r.- dotyczące swobodnego przepływu pracowników na terenie Wspólnoty Europejskiej. W Rozporządzeniu wskazuje się, że swobodny przepływ stanowi fundamentalne prawo pracowników i ich rodzin. Mobilność siły roboczej wewnątrz Wspólnoty powinna być jednym ze środków zapewniających pracownikowi możliwość poprawy warunków życia i pracy oraz ułatwienia awansu społecznego, pomagając jednocześnie w zaspokajaniu potrzeb gospodarczych państw członkowskich (więcej).

 

Źródło: Euro-Lex: http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

 

EURES - europejskie akty prawne

 

Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia EURES: wersja polska, wersja angielska.

 

Karta EURES

wersja angielska (16 grudnia 2013)

wersja angielska (8 maja 2014)

wersja polska (10 lipca 2014)

 

EURES - krajowe akty prawne

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. - Dz.U. 2013.674 ze zm.)

Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.2014. 667 ze zm.)

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i organizacji szkoleń. Rozporządzanie określa także warunki realizacji oraz tryb i sposoby prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES przez Ochotnicze Hufce Pracy.

 

wprowadził: Marta Grochowska
utworzono: 25-02-2013
ostatnia modyfikacja: 04-07-2016
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się
Strony w dziale
wprowadził:    |  utworzono: 08-06-2019
grafika