DWUP - Eures- Banerek [ v 02 d ].jpg
logo1n.png
logo2.png
Kontakt Online
baner-2-like.jpg
Baner RPO III_4 (248).jpg
baner yfej3.jpg
Opcje zaawansowane
 
Wrzesień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Informacje ogólne

Nazwa EURES jest akronimem utworzonym z pierwszych liter angielskiej nazwy Europejskich Służb Zatrudnienia: EURopean Employment Service.

 

EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, a także w Szwajcarii.

 Logo EURES

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

Sieć EURES została powołana w 1993 r. przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
  • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celu podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy. 

Realizacją zadań w ramach sieci EURES w poszczególnych krajach zajmują się doradcy EURES, których liczba wynosi około 900 osób. Doradcy EURES są wspomagani w realizacji zadań przez asystentów EURES. 

 

EURES w Polsce

  

Z dniem 1 maja 2004 r. polskie Publiczne Służby Zatrudnienia stały się częścią Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES. 

Usługi EURES są w pełni zintegrowane z usługami świadczonymi przez polskie urzędy pracy i obejmują:

  • doradztwo i pomoc poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
  • informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
  • inicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przeszkód w mobilności na europejskim rynku pracy;
  • realizację projektów międzynarodowych.

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez doradców EURES i asystentów EURES z wojewódzkich urzędów pracy oraz doradców klienta obsługujących EURES z powiatowych urzędów pracy, natomiast koordynacja udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i rozwój usług EURES należy do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Efektem działalności sieci EURES w Polsce jest m.in. organizacja międzynarodowych targów i giełd pracy, którym często towarzyszą prezentacje na temat warunków życia i pracy w wybranych państwach UE/EOG oraz rozmowy kwalifikacyjne zagranicznych pracodawców z kandydatami z Polski.

 

wprowadził: Zespół ds. Eures
utworzono: 08-01-2013
ostatnia modyfikacja: 21-05-2019
Strona główna
Powrót
Drukuj
Pobierz PDF
Wypowiedz się